ผู้เขียนสอนนักเรียนมาหลายปี  รู้และเข้าใจถึงสภาพจิตใจนักเรียนที่ไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

มีหลายครั้งที่นักเรียนเสแสร้งว่าไม่ได้นำหนังสือแบบเรียนมาจากบ้าน  เนื่องจากไม่ชอบ  ไม่อยาก  และเบื่อที่จะเรียน

สอบถามแล้ว  นักเรียนเหล่านี้  ไม่ชอบเรียนไปเสียทุกวิชาก็ว่าได้

ผู้เขียนใช้วิธี  รุก  ขอเปิดดูในกระเป๋า  ในโต๊ะเก็บหนังสือ  และพบว่า  นักเรียนนำหนังสือแบบเรียนมา  แต่ไม่ชอบเขียน

ในชั่วโมงนั้น ต้องบำบัดสภาพจิตใจกันก่อน  ด้วยการพูดนิ่มๆให้เข้าใจ  ดึงความสนใจอย่างอ่อนน้อม  ไม่ดุดัน  และเรียกถามบ่อยๆจนเคยชิน  และสนุกสนานไปเอง  พยายามทำเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่าย

สรุป  นักเรียนเหล่านั้นมีความกระตือรือร้นมากขึ้น  มีสายตาประสานกับครูบ่อยขึ้น  และตอบคำถามของครูบ่อยมากจนเห็นชัดเจน 

สำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งเรื่อง