แจ้ง นศ.ปริญญาโททุกท่าน

     ตามที่อาจารย์ได้แจ้งในชั้นเรียนว่า วันที่9 กค.49 เวลา 900-1600น. จะชักชวนท่านไปเข้าอบรม TQM หลักสูตร PMQA ของ มหาวิทยาลัยนั้น

      บัดนี้มหาวิทยาลัยประกาศขอเลื่อนกำหนดเวลาออกไปจากเดิม1 สัปดาห์เป็นวันที่ 16 กค.เป็นวันแรก ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์

      ขึงขอประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดบอกต่อไปยังเพื่อนทุกคนในชั้นด้วย

      ส่วนตารางเรียนวันที่ 9 กค.นั้น ของดให้สอดคล้องกับวันนักขัตฤกษ์  แต่อย่าอ่านเอกสารประกอบบทที่ 1-2-3-4-5-6 และตอบคำถามนะครับ

รายละเอียดดูจากชั้นเรียน online นะครับ