Contact

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เหนือจากการสอน

  รอคุณเอื้อมาเยี่ยม  

วันนี้ได้งานมาเพิ่มอีก 1 เรื่อง  คือการบันทึกความรู้เเป็นขุมความรู้ลงในบล็อกแห่งนี้  เพื่อการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ  จากนั้นต้องพาชาวหางปลาทูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  จัดทำแก่นความรู้  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เหนือจากการสอน

เคยได้พูดคุยกับคณะครูในกลุ่มฯมานานแล้วว่า  KM  คืออะไร  เราจะเกี่ยวข้องและรับภาระอะไรจาก KM  และเราจะเตรียมการอย่างไรเมื่อวันนี้มาถึง  ต่อไปเราจะต้องเสียสละเวลา  รอคุณเอื้อ  มาเยี่ยมก่อน

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 37104, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #englishteacherkm

Recent Posts 

Comments (2)

IP: xxx.8.117.186
Written At 
  • คุณเอื้อมาแล้ว...ก็ไม่มีอะไรค่ะ
  • โธ่เอ๊ย.....คุณเอื้อ...ก็คือตัวเอง
  • คุณลิขิต....ก็คือตัวเอง.สงสัย....
  • คุณอำนวย....ก็คือตัวเอง...อีกนั่นล่ะค่ะ

เหรอคะ..ท่าทางจะใช่..ขอบคุณค่ะคุณไม่แสดงตน

ต้องเป็นทุกอย่างเลยหรือคะ...อืมมมม