วันนี้ได้งานมาเพิ่มอีก 1 เรื่อง  คือการบันทึกความรู้เเป็นขุมความรู้ลงในบล็อกแห่งนี้  เพื่อการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบ  จากนั้นต้องพาชาวหางปลาทูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  จัดทำแก่นความรู้  นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เหนือจากการสอน

เคยได้พูดคุยกับคณะครูในกลุ่มฯมานานแล้วว่า  KM  คืออะไร  เราจะเกี่ยวข้องและรับภาระอะไรจาก KM  และเราจะเตรียมการอย่างไรเมื่อวันนี้มาถึง  ต่อไปเราจะต้องเสียสละเวลา  รอคุณเอื้อ  มาเยี่ยมก่อน