ภารกิจของนักศึกษา-การบรรยายของวิทยากร 5 กค.49

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองวารุณี วรรณรักษ์ รแง ผอ.สถานศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ในการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ของวิทยากร กำหนดให้นักศึกษารายบุคคลปฏิบัติดังนี้

1.บันทึกสรุปคำบรรยายของวิทยากร ความยาว 15 บรรทัด

2.เสนอแนวคิดเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง 5 บรรทัด

3.เสนอข้อคิด คุณค่า ประโยชน์ หรือข้อเสนอที่จะทำให้ดีมากกว่าเดิม 5 บรรทัด

4.บันทึกข้อ 1-2-3 ขึ้นบลอกประจำตัวนักศึกษา


5.เข้าไปอ่านบันทึกการสรุปของเพื่อนต่างกลุ่มๆละ 1 คน

6.เขียนข้อคิดเห็นลงท้ายบันทึกของเพื่อน คนละ 3 บรรทัด


ข้อ1-2-3-4 ให้ส่งภายในวันเสาร์ เวลา 24.00 ส่วน

ข้อ 5-6 ให้ส่งในสัปดาห์ถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ หนูงงไปหมดแล้ว ทำงานตามไม่ทันอ่ะค่ะ อาจารย์ค่อยสั่งทีละชิ้นนะคะ  หนูมึนตึ้บเลย

นศ. ครู 5 ปี