ความปลอดภัยในสถานศึกษา

ดำเนินงานความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับนักเรียนทุกคน

วันนี้ที่โรงเรียนมีการประชุม  แก่นสาระมีหลายเรื่อง  แต่ที่สะดุดใจและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสถานศึกษา  คือ  ความปลอดภัย

โรงเรียนมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพนักเรียนทุกคน  จึงได้กำหนดนโยบายไว้  อาทิ

1.  ความปลอดภัยในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนของนักเรียนทุกคน

2.  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

3.  โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมชักจูงจัดการแข่งขันด้านความปลอดภัย

4.  ครู-อาจารย์ทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.  นักเรียนทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง  เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นสำคัญตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

6.นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของโรงเรียน

7.  นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง  วิธีการอยู่ในโรงเรียนให้ปลอดภัย

8.  โรงเรียนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา

คำสำคัญ (Tags)#school

หมายเลขบันทึก: 37108, เขียน: 05 Jul 2006 @ 01:46 (), แก้ไข: 29 Mar 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ....การเป็นหูเป็นตา....ไม่ละวาง...ไม่มองข้ามความปลอดภัย...อย่าคิดว่า..ธุระไม่ใช่..
เขียนเมื่อ 
มาสนับสนุนนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ด้วยความจริงใจครับ...
เขียนเมื่อ 
บุคลากรทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือ  ประสานงานกัน  เสียสละและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องนี้ด้วย
เขียนเมื่อ 

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุยังพอหลีกเลี่ยงได้

ความปลอดภัยจากมรณภัย...หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย