ความปลอดภัยในสถานศึกษา


ดำเนินงานความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับนักเรียนทุกคน

วันนี้ที่โรงเรียนมีการประชุม  แก่นสาระมีหลายเรื่อง  แต่ที่สะดุดใจและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสถานศึกษา  คือ  ความปลอดภัย

โรงเรียนมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพนักเรียนทุกคน  จึงได้กำหนดนโยบายไว้  อาทิ

1.  ความปลอดภัยในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนของนักเรียนทุกคน

2.  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

3.  โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมชักจูงจัดการแข่งขันด้านความปลอดภัย

4.  ครู-อาจารย์ทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.  นักเรียนทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง  เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นสำคัญตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

6.นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของโรงเรียน

7.  นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง  วิธีการอยู่ในโรงเรียนให้ปลอดภัย

8.  โรงเรียนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

คำสำคัญ (Tags): #school
หมายเลขบันทึก: 37108เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2006 01:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 มีนาคม 2012 23:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ....การเป็นหูเป็นตา....ไม่ละวาง...ไม่มองข้ามความปลอดภัย...อย่าคิดว่า..ธุระไม่ใช่..
มาสนับสนุนนโยบายและแนวคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ด้วยความจริงใจครับ...
บุคลากรทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือ  ประสานงานกัน  เสียสละและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องนี้ด้วย

ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุยังพอหลีกเลี่ยงได้

ความปลอดภัยจากมรณภัย...หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี