สภามหาวิทยาลัย (36) : คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


วิธีทำให้สภาฯ ทำงานเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย

         ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๑ มิย. ๔๙    เราหารือกันเรื่องวิธีทำให้สภาฯ ทำงานเพิ่มคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัยมากขึ้น     ได้รับคำแนะนำดังต่อไปนี้
            ๑. ในการประชุม หาทางลดเวลาที่ใช้ในเรื่องที่เป็นงานประจำลงไป    เพื่อใช้เวลากับประเด็นเชิงพัฒนา เชิงนโยบาย มาก

ขึ้น
            ๒. ในวันประชุมสภา นัดรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   คุยกันเรื่องนโยบาย   นำเสนอตัวอย่างความสำเร็จ
            ๓. ไปเยี่ยมคณะ  มีการเตรียมนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายดีๆ 
            ๔. ตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานพัฒนานโยบายของสภาฯ
            ๕. ต้องรีบยกร่างข้อบังคับเรื่อง บุคคลากร และเรื่องการเงิน เพื่อรองรับการออกนอกระบบราชการ
            ๖. มีวาระติดตามงานตามมติของสภาฯ ในการประชุมทุกครั้ง
            ๗. มีการมอบอำนาจงานตามระเบียบที่มอบอำนาจได้
            ๘. หาทางกันงานส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของสภาออกไป    หน้าที่หลักคือ (๑) นโยบาย  นวัตกรรม  (๒) ออกข้อบังคับ  (๓) สนับสนุนและกำกับการบริหารงานของอธิการบดี  (๔) สนับสนุนการระดมทรัพยากร  
            ๙. หาทาง "เปิดประตู" สภาฯ ให้บุคลากรได้รับรู้หรือเข้าร่วมประชุมได้   ในส่วนที่เปิดได้
          ๑๐. ช่วยทำความจริงให้ปรากฎแก่สังคม    มองกว้างกว่ากิจการของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิจารณ์ พานิช
๓ กค. ๔๙

หมายเลขบันทึก: 37115เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2006 08:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 23:04 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)
                                                          11  กรกฏาคม 2549 กราบเรียนท่านนายกสภาฯ ที่เคารพ                     ดิฉันรู้สึกชื่นชมในความคิดริเริ่มและการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับของท่านนายกสภาฯ ค่ะ  ดิฉันใคร่ขอเสนอความคิดเห็นบางประการ ดังนี้ค่ะ                    1.  การไปเยี่ยมหน่วยงานของมหาวิทยาลัย  โดยกรรมการสภาฯ นั้น  ควรเริ่มที่หน่วยงานที่ตั้งใหม่ก่อน  ส่วนหน่วยงานที่ตั้งมานานแล้วควรเอาไว้ลำดับหลังๆ  เพราะหน่วยงานที่ตั้งใหม่ นอกจากยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก ยังอาจต้องการความช่วยเหลือ  ข้อเสนอแนะ  จากกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไปเยี่ยมหน่วยงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงานยิ่งๆ ขึ้นไป                   2.  สภามหาวิทยาลัยยังขาดระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม  ที่ผ่านมาสภาฯ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน / โครงการ เฉพาะเท่าที่มีการนำเสนอ  บางหน่วยงานก็ไม่มีการนำเสนอ   จึงไม่ทราบว่าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้หรือไม่  มีความคืบหน้าและบรรลุผลตามที่ตั้งไว้เพียงใด                                                                        จิรพันธ์  พันธ์วุฒิกร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี