ไปราชการต่างประเทศได้อะไร

เป็นโลกไร้พรมแดน คนทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ่ ไปมาหาสู่กันสะดวก จึงมองแง่ดีว่าการไปราชการต่างประเทศ หากไปแล้ว นำมาขยายความ ไม่หลงประเด็นจะเป็นประโยชน์

                                  ผมเป็นแฟนรายการอุษาพาชื่น ที่จัดคลื่น สวท.น่าน เอฟ เอ็ม 94.75 รับฟังได้ทั้งที่น่านและจังหวัดใกล้เคียง เช้าวันนี้ นพ.ชาตรี เจริญศิริ มาดำเนินรายการ ( ปกติ 1 สัปดาห์ 5 วันจะจัดสลับกับคุณปัทมา ธนามี ) บอกผู้ฟังว่า จะไม่อยู่น่าน 12 วัน บอกผ่านรายการว่า จะ ไปราชการ ดูงาน ( เราบอกแบบรวม ๆ ) ไป 3 จังหวัด 2 ประเทศ ( เวียดนาม และ เกาหลี ) และ 3 จังหวัดในต่างประเทศ รวมแล้ว 12  วัน

                                  แน่นอนในฐานะแฟนรายการต้องห่วงใย การไปต่างที่ ต่างประเทศก็ดี  ไม่ได้ไปเพียงลำพัง ไปกับคณะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ( ที่ติดตามตั้งแต่ท่านผู้ว่าฯ มารับตำแหน่งแตกต่างจากผู้ว่าฯ คนก่อน ๆ คงเป็นเพราะยุคนี้เขาจะเปิดน่านกัน ท่านเลยไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยกว่า )  แม้มีข้อสังเกต ที่เห็นจากกระทู้ในเว็ปจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการเดินทางของผู้บริหาร อบต. เป็นความคิดเห็นในลักษณะไม่เห็นด้วย เพราะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมือง 

                                  เมื่อกำหนดการออกกันมาแล้ว  ขั้นตอนการประสานงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถูกวางแผนกันมาเป็นเวลาพอสมควร การออกจากจังหวัดน่านไปในที่ต่าง ๆ  ที่เรียกว่า ไปราชการ จึงไม่อาจว่ากล่าวกันได้  เพราะพากัน ไปราชการ  จึงต้องมองแง่ดีกันว่า ไปราชการต่างประเทศ  มุ่งหวังให้ผู้ร่วมคณะไปรู้ว่าต่างประเทศ เข้าทำอะไร ทำอย่างไร ไปกันถึงไหนกันแล้ว

                                  มีคำพูดว่า  เมืองเล็ก คนมาก คนจะขยันขันแข็งมีความกระตื้อรือล้น  เมืองใหญ่  คนน้อย ( เมือเทียบ ) แถมยังมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ความขยันจะน้อยกว่าคนเมืองเล็กที่กล่าวก่อนหน้า  ในเมื่อโลกเราเปิดกว้าง  เป็นโลกไร้พรมแดน  คนทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ่ ไปมาหาสู่กันสะดวก จึงมองแง่ดีว่าการไปราชการต่างประเทศ หากไปแล้ว  นำมาขยายความ  ( ไปทั้งคณะ จะมาขยายความกันกี่คน จะขยายความกันอย่างไร ) หวังว่าคงไม่หลงประเด็น จึงเชื่อว่าการไปราชการต่างประเทศขณะช่วงนี้ ( ช่วงที่พวกเราพากันแสวงหาและน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) จะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
                      ผมตั้งใจจะบอกว่า นิสัย ความประพฤติของคนเรา อยู่ที่ถิ่นฐาน  เกษตรกร จะให้มีนิสัยเป้นอย่างนักธุรกิจ  ดูกระไร   หรือ คนที่อาศัยอยู่ห้องแถวหรือถิ่นที่อยู่จำกัด   กับคนที่อาศัยอยู่บ้านที่มีบริเวณกว้าง  เท่าที่สังเกต จะนิสัยแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง   พื้นที่หรือถิ่นที่อยู่  มีบทบาทกับความประพฤติ-นิสัยคนเรา  ไปราชการคงไปดูความแตกต่าง และความเหมือน เพื่อมาปรับใช้