ความเห็น 44715

ไปราชการต่างประเทศได้อะไร

เขียนเมื่อ 
                      ผมตั้งใจจะบอกว่า นิสัย ความประพฤติของคนเรา อยู่ที่ถิ่นฐาน  เกษตรกร จะให้มีนิสัยเป้นอย่างนักธุรกิจ  ดูกระไร   หรือ คนที่อาศัยอยู่ห้องแถวหรือถิ่นที่อยู่จำกัด   กับคนที่อาศัยอยู่บ้านที่มีบริเวณกว้าง  เท่าที่สังเกต จะนิสัยแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง   พื้นที่หรือถิ่นที่อยู่  มีบทบาทกับความประพฤติ-นิสัยคนเรา  ไปราชการคงไปดูความแตกต่าง และความเหมือน เพื่อมาปรับใช้