ตกลงว่าคู่มือในรูป Microsoft Word ใหญ่จนแบ่งยาก แต่พอแบ่งเป็น 3 ส่วนแล้วทำเป็น pdf file แล้วขนาดกำลังพอดีค่ะ หวังว่าคงไม่ใช้เวลาโหลดนาน คลิกเพื่อโหลดได้ข้างล่างนี้ค่ะ ได้ผลอย่างไร ติชมได้และจะเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามต้องการเลยค่ะ หากใครต้องการ Word format เพื่อเอาไปดัดแปลงก็ติดต่อมาทาง email ได้ค่ะ จะแบ่งเป็นส่วนเล็กๆส่งไปให้

ส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3