พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร

สื่บเนื่องจาก    โรงเรียนพระยาประเสริฐฯได้ร่วมโครงการ"การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้"

เริ่มด้วยทีมวิจัยของโรงเรียนจำนวน 5 คนไปประชุมรับทราบ  โครงการของกรุงเทพมหานครเขต 2 ที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  คณะวิจัยได้ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและซักถามถึงการบริหารงานภายในโรงเรียนของท่านผู้อำนวยโรงเรียน  สรุปได้ว่าบริหารงานอย่างไรที่ประสบผลสำเร็จควรได้รับการบันทึกไว้ให้รุ่นต่อไปได้ศึกษา

ต่อมาได้รับการอบรมการทำบล็อกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   การอบรมครั้งนี้เราไปกัน 4 คน   เรารู้จักกับGotoknow  และเริ่มให้ความสนใจ  เข้าไปสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น 

แล้วก็ได้เรียนรู้  เรื่องราวเกี่ยวกับ KM  ในการประชุมปฏิบัติการที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ ประทับใจวิทยากร  ท่านอาจารย์ประพนธ์  คุณหญิง  คุณจ๋า  ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์  ในครั้งนั้นได้รู้จักกับ  คุณอำนวย  คุณเอื้อ  คุณกิจ  คุณประสาน  ปลาทู  ปลาตะเพียน  ขุมความรู้  แก่นความรู้   เกลียวความรู้  ทุนปัญญา    ธารปัญญา  บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน  และที่สำคัญเรื่องเล่าเร้าพลัง

เพื่อให้ KM ไม่หลงทาง โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์หัวปลาหรือเป้าหมายขององค์กร    "พัฒนาและเพิ่มประสิทธภาพบุคลากรด้วยการจัดการความรู้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (2)

tadsanee
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
คณะวิทยากรขอขอบคุณมากค่ะ   แต่จำได้ว่ายังไม่ได้ฟังเรื่องเล่าเร้าพลังจากทีมแกนนำการจัดการความรู้ของท่านเลย  รวมทั้งของผอ.ด้วยค่ะ  ลองนำมาใส่ในนี้ที่สิคะ  จะได้แลกเปลี่ยนกับสมาชิกจากเขตและโรงเรียนอื่นๆในชุมชนของเราค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอเล่าด้วยคน วันที่ไปอบรมนั้นทางทีมแกนนำได้เล่าเรื่องการพัฒนาองค์กร เรื่องการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนค้นคว้า เล่น ทดลอง ฯลฯจากห้องปฏิบัติการต่างๆ  เราไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะเวลาเรียน แต่ใช้ในช่วงพักกลางวันทุกวัน นักเรียนเข้าค้นคว้า เล่นดูหนัง ฟังเพลง อย่างอิสระโดยมีครูคอยดูแลความเรียบร้อย ในการจัดห้องปฏิบัติการต่างๆทางร.ร.เน้นส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ(จริยธรรม) และสติปัญญา