ในการจัดงาน "รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549" ครั้งที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2549 โดยศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ...

       ...วันที่ดิฉันภูมิใจมากที่สุดไม่เคยคิดว่าจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ แบบที่อาจารย์เรียก คือ "แบบเนียนในเนื้อนาง"  คนที่ดิฉันพูดถึง คือ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ  ..การจัดความรู้ : แนวคิดจากชีวิตจริง...     ซึ่งทำให้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับตัวปลา รวมถึงการจัดการความรู้ที่ถูกต้องอีกด้วย...