ภัทรวดี


ครูชำนาญการ
Username
saisin1
สมาชิกเลขที่
7441
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

              ชื่อ  ภัทรวดี   นามสกุล   ตลอดพงษ์  (นามเดิม   สายสิน) 

            ลูกชาวนาซึ่งเขาเรียกว่า  ชนชั้นรากหญ้าบ้าง  รากแก้วบ้าง  แต่ตัวเองก็ภูมิใจที่เป็นลูกชาวนา  ซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้เบียดเบียนทุจริตคอรัปชั่นใคร   

              วุฒิการศึกษา ค.ม. คณะครุศาสตร์ สาขาการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

                ตำแหน่งงาน  ครู ค.ศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  (โรงเรียนเดิมสะพือวิทยาคาร)  สพท.อบ.2

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

           - ครูแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2545

         - ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ปี 2545

         -ไดรับรางวัลการท่องเที่ยวภายในประเทศจากสำนักคณะรัฐมนตรีของข้าราชการดีเด่น  ปี  2546

          - ชนะเลิศการรปะกวดสื่อสิ่งพิมพ์รางวัลเหรียญทองของ สพท.อบ.2 ปี 2547

           -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทำโครงการรางวัลเหรียญทอง  ของ  สพท.อบ.2  ปีการศึกษา  2548

             -ครูผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์หญิงรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีรางวัลเหรียญเงิน  ของ  สพท.อบ.2  ปี  2548

            -ครูผู้ฝึกสอนวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีรางวัลเหรียญทอง  ของ  สพท.อบ.2   ปีการศึกษา  2549

            -ชนะเลิศรางวัลเหรียญทองการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน  ของ สพท. อบ2. ปี  2549

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทำโครงการรางวัลเหรียญทอง  ของ  สพท.อบ.2  ปีการศึกษา  2550

-ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทำโครงการรางวัลเหรียญทองแดง  ของ  กีฬานักเรียนนักศึกษาอุบลราชธานี  ปีการศึกษา  2550

 -ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนพูดสุนทรพจน์ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลเหรียญทองระดับภาค  ปี 2551

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลชมเชย  ระดับภาค  ปี 2551

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแงขันตอบปัญหาสารานุกรม ช่วงชั้นที่ 3  รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  ปี 2551

 ทีมงานสหวิชาดอทคอม (ตามโครงการครูสอนดีสอนเก่ง)  2552-ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี