คนเราจะมีความใส่ใจ ความชอบ ความรักในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันไป

สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะใช้ภาษาง่าย ๆ เรียกว่า

"ความหมกมุ่น"

และถ้าเราสามารถดึงความหมกมุ่นของแต่ละคนออกมาใช้ได้อย่างถูกที่และถูกเวลา

ความหมกมุ่นนั้นก็คือ

"ความรู้"