รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549


กิจกรรมรวมพลังเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549

           สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549  ระหว่างวันที่  24-25  มิถุนายน  2549  โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  งานนี้ ท่าน ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สมศ.มาเอง  โดยท่าน ศ.อมเรศ  ศิลาอ่อน  ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ

           

ศ. อมเรศ   ศิลาอ่อน  ประธานในพิธีเปิด 

   กิจกรรมในวันแรก 24 มิถุนายน 2549                                                      

 ที่หอประชุมไพรพยอม  มีดังนี้

       1. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 แนวคิด ความคาดหวังและแนวทางการดำเนินงาน  โดย  ศ.ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  สาระสำคัญ  ในรอบ 2  เป็นการประเมินเพื่อรับรองและตัดสินหากโรงเรียนใดไม่ผ่านเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขให้ปรับปรุงโยมีระยะเวลาเป็นการวัดคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษาด้วย  หากโรงเรียนทำไม่ได้  ต้องให้เขตพื้นที่การศึกษาดูแล  หากเขตพื้นที่การศึกษาแก้ไม่ได้  ให้สทฐ. แก้  หาก สพฐ.  แก้ไม่ได้  รัฐมนตรีแก้  ถ้ารัฐมนตรีแก้ไม่ได้ นายนกรัฐมนตรีต้องมาแก้ไข

ศ.ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ผอ.สมศ.      

   2. มาตรฐานตังบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยในรอบที่ 2             โดย  ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล

        ส่วนที่ห้องโกมุท  ดร.คมศร  วงษ์รักษา  บรรยายพิเศษเรื่อง มาตรฐานตังบ่งชี้และเกณฑ์พิจารณาระดับอาชีวศึกษา  ห้องประชุมบัวทิพย์ 3  ประชุมสัมมนาคณาจารย์ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  เรื่อง  เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษษระดับอุดมศึกษาของไทย  โดย ดร.มานิต บุญประเสริฐ

ภาพที่ 1  บรรยากาศในหอประชุมไพรพยอม แออัดไปด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคอีสานตอนล่าง 

ภาพที่ 2 นักศึกษาป.โท สาขาหลัสูตร  วิจัย  บริหาร  และ ป.บัณฑิต ของ ม.ราชภัฎอุบลฯก็เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ภาพที่ 3 C.I 6.1 งานนี้มาร่วมกิจกรรมนำทีมโดย หัวหน้าสำราญ  คชพงษ์ ผู้ที่มีไฟอยู่ตลอดเวลา

กิจกรรมในวันที่ 2  25 มิถุนายน  2549

ที่ห้องประชุมไพรพยอม 

 (ภาคเช้า) การบริหารโรงเรียนคุณภาพ : กรณีโรงเรียนต้นแบบผู้บริหารสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

       1. โรงเรียนศิลาทอง   2. โรงเรียนบ้านระกา   3. โรงเรียนบ้านหนองแดง

ผู้ดำเนินการอภิปราย  ดร.สมาน อัศวภูมิ

(ภาคบ่าย)  ปฏิรูปการศ฿กษษและการประกันคุณภาพการศึกษาในทัศนะของผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครอง  ครู  ผู้บริหาร  และผู้ประเมินภายนอก  ผู้ดำเนินการอภิปราย คือ ดร.เสนอ ภิรมจิตผ่อง

ที่ห้องโกมุท  (ภาคเช้า )  เรียงความชนะเลิศ  การจัดการความรู้: แนวคิดและกรณีศึกษา  โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด (ภาคบ่าย)  เวทีวิชาการครูมืออาชีพ กรณีตัวอย่างปฏิบัติจริง  ผลงานครู (1-4)

         ผู้ดำเนินการนำเสนอผลงาน  ดร.กุหลาบ  ปุริสาร  ผศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ

ที่ห้องบัวทิพย์ 3  (ภาคเช้า )  สถาบันการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ดำเนินการอภิปราย  ผศ.ประชุมผงผ่าน

(ภาคบ่าย)  นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษษ และการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ 1-2

ผศ.สุดใจ  บุญอารีย์  และ นางนพรัตน์  วิวาสุขุ

ประธานนำเสนองานวิจัย  ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล

นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษษ และการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่องที่ 3-4

นายประสิทธ์  ผึ่งผาย   และ นายณัฐฎ์  พงษ์เกษ

ประธานนำเสนองานวิจัย  ผศ.สุวรรณี  แก้วกลม

ภาคบ่าย

คำสำคัญ (Tags): #สัมมนาวิชาการ
หมายเลขบันทึก: 35577เขียนเมื่อ 25 มิถุนายน 2006 21:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

ข่าวสาร เหตุการณ์ ทันยุคทันสมัยมากคะ ขอบคุณคะ สำหรับรายละเอียดงาน รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ปี 2549

http://gotoknow.org/todsaporn

นายอุเทน พุ่มจันทร์

อย่างนี้ซิครับสมกับเป็นผู้นำทางวิชาการ  และเป็นผู้นำทางความคิด  ขอบคุณสำหรับเนื้อหา  ทันสมัย ทันใจและทันเหตุการณ์  มาก ๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับพี่

 

ยอมรับในความขยันสรรหาข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนขอบคุณมากๆ ภาพหมู(หมุ่)  อัดมาให้พี่น้อยด้วยนะคะส่วนรายงานอาจารย์ยังไม่ได้สรุปส่งเลย  ต้องรีบแล้วละ ขอบคุณที่เตือนทางอ้อมคะ

   บุญหยาด

ดีมากเลย ช่วยนำบทความหรือสาระของมาตรฐานการศึกษามาเผยแพร่ให้ครูบาอาจารย์และชาวบ้านทราบบ้างก็จะดีไม่น้อย

http://ymanit.multiply.com

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี