ผู้ป่วย Diarrhea   แพทย์ มักจะสั่งให้กิน ORS แต่เนื่องจากรสชาติ ของ ORS ไม่ชวนให้น่ารับประทานอีกทั้งรูปแบบก็ไม่จูงใจให้เด็กรับประทานและหลักการ การให้ ORS คือให้อย่างช้าๆเพื่อให้ลำไส้สามารถดูดซึมได้ดี น้องในหน่วยงานจึงได้คิดดัดแปลงรูปแบบ กลิ่นและสี ของ ORS ใหม่โดยปรึกษาเภสัชกรเกี่ยวกับการทำ ORS แช่แข็งซึ่งเภสัชและอาจารย์แพทย์เห็นด้วย วิธีการทำคือ ผสม ORS ชนิด Na 90 mEq ซึ่งมีสีส้มและรสชาติเปรี้ยวๆเล็กน้อย ส่วนชนิด Na 45 mEq จะผสมสีอาหารและกลิ่นเล็กน้อยกับน้ำตามอัตราส่วน คนให้เข้ากันใส่ในแบบพิมพ์ที่เตรียมไว้  จากนั้นนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเมื่อแข็งเป็นไอติมแล้วนำมาให้ผู้ป่วยตามแผนการรักษา พบว่าผู้ป่วยเด็กชอบมากและรับประทานได้มากขึ้น