การสอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ

การศึกษาเป็นการลงทุน มีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนตามความต้องการของชุมชน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนหนึ่ง

ครูผู้สอนมีหน้าที่กำกับดูแล ประสานงาน ให้ความสะดวก รวมทั้งการนิเทศติดตามการสอนให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกงานหนึ่งที่นอกเหนือจากการสอนแล้ว

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษต้องผลัดเปลี่ยนกันดูแลการจัดการเรียนการสอนของครูจ้างชาวต่างประเทศ ซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มิให้เสียผลประโยชน์แก่โรงเรียนอีกฝ่ายหนึ่ง

ถึงแม้ว่า การที่นักเรียนจะเกิดประสิทธิผลในการเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้น จะใช้เวลานาน จากสาเหตุที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า คนไทยมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก นอกจากจะมีการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานไปเรียนพิเศษเพิ่มเติม แต่ก็ยังดีกว่า ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมา

การศึกษาเป็นการลงทุน มีความเชื่อมั่นว่า นักเรียนต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอนความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับที่ลงทุนทางด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549  โรงเรียนได้จัดการแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4-6  ENGLISH KIDS CONTESTS 2006  ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพมา 2 ปีแล้ว  คิดว่าจะไม่ค่อยมีข้อบกพร่องเท่าไรนัก

แต่ไม่ใช่เช่นคิด  ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่  เก็บไว้เป็นประเด็นในการแข่งขันคราวต่อไป  สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพกันบ้าง

แต่ประทับใจตอนหนึ่งที่ครูจ้างชาวต่างประเทศได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดและปิดด้วย   เขาคงจะได้รับความประทับใจแบบไทยๆไปบ้าง 

เสียดายเกิดความผิดพลาด  ทำให้ไม่ได้ดูภาพ

แต่ยังคงชอบนักเรียนที่พวกเขามีความพยายาม  พูดภาษาอังกฤษ  เล่านิทานประกอบพร้อมกับแสดงท่าทางด้วย  น่ารักดี  ใช้ทักษะการพูดได้ในระดับนักเรียน

ถ้ามีงบประมาณมาให้พวกเราได้จัดการแข่งขันแบบนี้บ่อยๆ  นักเรียนก็จะมีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น  ทั้งนี้รวมทั้งครูด้วยนะคะ

ปีการศึกษา 2550 ก็คงต้องจัดการแข่งขันนี้อีก  เพื่อให้นักเรียนได้มีเวทีที่ต้องใช้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม