ความเห็น 59546

การสอนภาษาอังกฤษโดยครูจ้างชาวต่างประเทศ

เขียนเมื่อ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549  โรงเรียนได้จัดการแข่งขันทางวิชาการภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้น ป.4-6  ENGLISH KIDS CONTESTS 2006  ซึ่งโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพมา 2 ปีแล้ว  คิดว่าจะไม่ค่อยมีข้อบกพร่องเท่าไรนัก

แต่ไม่ใช่เช่นคิด  ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่  เก็บไว้เป็นประเด็นในการแข่งขันคราวต่อไป  สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพกันบ้าง

แต่ประทับใจตอนหนึ่งที่ครูจ้างชาวต่างประเทศได้เข้ามาร่วมเป็นกรรมการในกิจกรรมและร่วมพิธีเปิดและปิดด้วย   เขาคงจะได้รับความประทับใจแบบไทยๆไปบ้าง 

เสียดายเกิดความผิดพลาด  ทำให้ไม่ได้ดูภาพ

แต่ยังคงชอบนักเรียนที่พวกเขามีความพยายาม  พูดภาษาอังกฤษ  เล่านิทานประกอบพร้อมกับแสดงท่าทางด้วย  น่ารักดี  ใช้ทักษะการพูดได้ในระดับนักเรียน

ถ้ามีงบประมาณมาให้พวกเราได้จัดการแข่งขันแบบนี้บ่อยๆ  นักเรียนก็จะมีทักษะและประสบการณ์มากขึ้น  ทั้งนี้รวมทั้งครูด้วยนะคะ