ข้อคิดรูปแบบความร่วมมือการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  ผมได้ไปร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี                
            
การประชุมครั้งนี้ได้รับข้อคิดจากผู้ร่วมอภิปรายหลายคน  เช่น ท่านรองปลัด ศธ.บุญรัตน์  วงศ์ใหญ่ ได้สรุปรูปแบบที่ อปท.สามารถเข้ามาจัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบคือ  1)จัดเอง   2)ร่วมมือกันจัด  3)สนับสนุนให้โรงเรียนจัดการศึกษา  ท่านบอกว่า รูปแบบที่ 2 และ 3 มีตัวอย่าง อปท.ที่ทำได้ดี เช่น อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  อบจ.ภูเก็ต  อบจ.นนทบุรี เป็นต้น  และสิ่งที่ อปท.ควรต้องดูแลสนับสนุนที่สำคัญ 3 ด้าน คือ  1)ด้านวิชาการ  2)ด้านบุคลากร  และ 3)ด้านงบประมาณ
                 นอกจากนี้มีผู้ร่วมอภิปรายที่น่าสนใจอีก คือ  คุณอัญชลี  วานิชเทพบุตร นายก อบจ.ภูเก็ต  ซึ่งมีปรัชญาว่า การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ ท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นอันดับ 1   ท่านเลือกช่วยพัฒนาโรงเรียนรอบนอกให้เป็นต้นแบบ  โดยเข้าไปช่วย ไปกำกับดูแลให้เห็นผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  6 โรงเรียน คือ  เมืองภูเก็ต(ต้นแบบวิทยาศาสตร์) บ้านไม้เรียบและ  กระทู้วิทยา(ต้นแบบด้านภาษาต่างประเทศ) เชิงทะเลวิทยา(ต้นแบบด้านการบริหารจัดการ) บ้านตลาดเหนือ และถลางพระนางสร้าง  โดยโรงเรียนทั้ง 6 โรง ต้องมาทำข้อตกลง(MOU)ต่อกันก่อน  ท่านถือหลัก ช่วยไปก่อนจนเห็นผลแล้วค่อยถ่ายโอนภายหลัง(ดูใจกันก่อน) ซึ่งทุกโรงเรียนก็อยากถ่ายโอนทั้งหมด  แต่ก็สามารถถ่ายโอนได้เพียงแค่ 3 โรงเรียนเท่านั้น        
            
นพ.ชาญชัย  ศิลปอวยชัย  นายก อบจ.แพร่
  ท่านมุ่งพัฒนาเมืองแพร่ให้เป็น เมืองแห่งการเรียนรู้ มุ่งสร้างโอกาสให้เด็ก  เพราะเชื่อว่า การศึกษาช่วยเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้  อยากเห็นคนรักบ้านเกิด มาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ก้าวหน้า  อบจ.ก็พยายามพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝันเหมือนที่กระทรวงศึกษาธิการทำ                 
                 
รศ.เชาว์  มณีวงศ์  สว.ชลบุรี  เรียกร้องให้ทุก อปท.สำรวจคลังสมอง แล้วประสานขอให้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง
            
               
พ.ต.อ.ธงชัย  เย็นประเสริฐ  นายก อบจ.นนทบุรี
  บอกว่ามุ่งพัฒนาคุณภาพของเด็กให้ทัดเทียมต่างชาติ  พยายามให้โรงเรียนมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  สร้างระบบที่ดี และมีความโปร่งใส แต่ละปีช่วยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน ทั้งด้านจ้างครู(ไทย-ต่างประเทศ)  สนับสนุนคอมพิวเตอร์  วัสดุอุปกรณ์  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯลฯ ปีละร่วม 400-500 ล้านบาท           
            
แต่ละท่านล้วนเป็นผู้บริหาร อปท.ที่มีวิสัยทัศน์  มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทพัฒนาการศึกษา  พัฒนาเยาวชนไทยที่น่ายกย่องเป็นแบบอย่างจริงๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 35566, เขียน: 25 Jun 2006 @ 21:16 (), แก้ไข: 25 Mar 2012 @ 09:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)