เมื่อวันศุกร์ได้รับทราบจากคุณจุ่ง เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ว่า คุณพ่อครูมาตย์ สินเธาว์ ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอมร สินเะาว์ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ เสียชีวิตและจะจัดพิธีฌาปนกิจศพ ที่วัดโนนทอง บ้านหนองกระหนวน ต.โนนสมบูรณ์ กิ่งอ.บ้านแฮด ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2549 จึงได้นัดกันว่าจะไปร่วมงาน โดยได้พยายามช่วยกันติดต่อเลขานุการคณะต่างๆเท่าที่จะติดต่อได้ ว่าจะเดินทางไปพร้อมกัน ในที่สุด ก็สรุปสุดท้ายว่าคุณวีระ เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ให้ความอนุเคราะห์รถยนต์ตู้ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการเดินทาง มีคุณอาภรณ์ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ คุณพี่หม่องเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ คุณติ๋ม เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ คุณอ้อย เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ และคุณพี่อุ่นเรือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทาง ระยะทางไม่ไกลมาก ประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น งานนี้ได้ความรู้หลายอย่าง จากการเสวนาระหว่างเดินทาง คือ 1. ได้ใช้เวลาช่วงอยู่ในรถยนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันในการปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะ ได้คลายเครียดจากการเล่าสู่กันฟังฉันเพื่อนผู้ทำหน้าที่คุณอำนวยเหมือนกัน ได้ทราบสารทุกข์ สุกดิบ กันและกัน 2. ได้ทั้งความรู้ในการใช้เทคนิคต่างๆในฐานะการเป็นลูกน้อง มีคณบดี รองคณบดีทุกฝ่ายเป็นผู้บังคับบัญชา 3. ความรู้เรื่องการบริหารงานบุคคล ในฐานะที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 4. เนื่องจากคุณ คนขับรถคณะวิทยาศาสตร์ รู้เส้นทางและชำนาญทางเป็นอย่างดี งานนี้ก็เลยได้ประหยัดพลังงานเพราะเดินทางด้วยรถคันเดียว 5. ได้พบหลายคนในงาน อาทิเช่น คุณพี่สังวาลย์ ช่างทอง หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี คุณพี่เกริกพงษ์ ผู้ยังคงดูสดใสหลังเกษียณอายุราชการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปได้ 6 ปีแล้ว 6. และที่สำคัญที่สุด ได้ให้กำลังใจคุณอมร ซึ่งมีคุณพ่อครูที่เป็นคุณครูที่โรงเรียนวัดบ้านหนองกระหนวน บ้านดนทัน บ้านหนองเม็ก เรียนร่วมกัน เป็นคนที่คนนับหน้าถือตากันทั้งหมู่บ้าน จนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “พ่อครู” ท่านยังได้บริจาคที่ดิน 6 ไร่เศษ เพื่อสร้างโรงเรียน ท่านเสียชีวิตในวัย 80 ปี งานนี้ได้เกินความคาดหมาย คือ ได้ KM แบบไม่รู้ตัว