ความหลากหลายเรื่องเพศกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

จากงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติประจำปี2549

จากการได้ฟังการอภิปราย"ความหลากหลายเรื่องเพศกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์" จากมุมมองของผู้อภิปรายหลากหลายอาชีพ/กลุ่มทำให้รู้ว่านอกจากนโยบายต่างๆและแผนการพัฒนาฯแห่งชาติแล้วที่มีความตระหนักในเรื่องนี้ยังมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นในปัจจุบันคือกลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มเพศที่สามที่มีความตระหนักและต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของตนเองที่เหมาะสม และวิทยากรบางท่านบอกว่าบางครั้งถ้าหาสาเหตุจากคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันอนุบาลก็เป็นได้ และท่นวิทยากรได้ให้ข้อคิดในเรื่องโรคเอดส์ไว้ว่า 1. เอดส์ไม่มีใครติดได้ง่ายๆ 2. เอดส์ไม่มีกลุ่มเสี่ยงแต่ให้เน้นพฤติกรรมเสี่ยง 3. เป็นเอดส์แล้วไม่ตายต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับคนโรคนี้ไม่อย่างนั้นคนไข้ก็จะเกิดซึมเศร้า หรือสิ้นหวังฆ่าตัวตายในที่สุด4. ทำอย่างไรให้อยู่กับเอดส์เหมือนกับคนที่เป็นเบาหวานต้องอยู่กับโรคเบาหวานตลอดชีวิต

ซึ่งเมื่อได้ฟังวิทยากรพูดก็เห็นด้วยและจะนำไปให้ความรู้กับคนไข้ต่อไป

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PCTศัลยกรรม บำราศฯความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.165
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่นำมาเล่า     อย่าลืม  ลปรรกับเพื่อนๆค่ะ