วันนี้วันที่ 25 มิถุนายน 2549 เพิ่งเข้าสู่วงการ Blog กับเขา จะได้เป็นคนร่วมยุคร่วมสมัย และร่วมสู่วงการใหม่ในการแลกเปลียนเรียนรู้กับคนอื่นในเรื่องที่เราสนใจร่วมกัน