ปาฏิหารแห่งสติ

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจะช่วยเหลือผู้อื่นต้องดูกำลังตนเองว่าจะสามารถรักษาความปกติไว้ได้หรือไม่

25 มิย.49 8.30-11.30 นไปร่วมกิจกรรมกลุ่มธรรมะรักษา ซึ่งจัดทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนที่สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ รพ.พระปิ่นเกล้า วันนี้มีบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส  จากพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาคร้อ  จ.เพชรบูรณ์

เรื่อง ปาฏิหารแห่งสติ สรุปประเด็นจากที่รับฟังได้ดังนี้

           สติ เป็นต้นทางให้เกิดปาฏิหารหลายๆอย่างตามมา  เมื่อ สติเกิด  ก็จะทำให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป(เกิดหิริ โอตปะ) จึงเกิดการสำรวมกาย วาจา ใจ (อินทรีย์สังวร) ตามมา ส่งผลให้ดำรงความเป็นปกติ(ศีลสมบูรณ์)ไว้ได้  ซึ่งจะน้อมนำให้เกิดสมาธิ(สัมมาสมาธิ) มีปัญญาสามารถต่อยอดเข้าถึงความว่าง(วิมุตติ)ได้

ประโยคโดนใจ

......... ทุกคนเสมอภาคกัน ถ้าเดินถูกทางสามารถเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างเร็ว 7 วัน อย่างช้า 7 ปี

         สติมีหน้าที่ 2 อย่าง คือระลึกรุ้ และอารักขา

        การจะช่วยเหลือผู้อื่นต้องดูกำลังตนเองว่าจะสามารถรักษาความปกติไว้ได้หรือไม่

          ปฏิจสมุฏบาท เป็นขบวนการของเหตุปัจจัย  ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้  เห็นอริยสัจ เห็นไตรลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

mom
IP: xxx.156.31.176
เขียนเมื่อ 
ประโยคโดนใจของปิ่ง มีส่วนที่เตือนสติมากๆ เลย เพราะบางครั้งมีความรู้สึกว่าเราสามารถรักษาความเป็นปกติไว้ได้หรือไม่ ?? เราเองก็ปุถุชนธรรมดา ต้องอาศัยการฝึกจิตเยอะๆ ขอบคุณมากๆ ค่ะ อ่านแล้วสบายใจ อนุโมทนาด้วยนะคะ