ให้เขียนเล่าประสบการณ์ของตนในสัปดาห์แรกในการศึกษาในสถานประกอบการ (ความประทับใจ, ไม่ประทับใจก็ได้ พร้อมแสดงข้อสังเกตที่ได้จากเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ)

รีบ ๆ POST เข้ามานะจ๊ะ ครูรออยู่