ความรู้สึกเสียดายของไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวของเราหรือส่วนรวมทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกรักและหวงในเมื่อหายก็ต้องรู้สึกเสียดายหรือว่าขอให้พบเจอขอให้ได้คืนซึ่งความรู้สึกนี้ทุกคนคงได้พบเจอลองสังเกตดูว่าเราเคยทำของหายอะไรบ้างแล้วมานั่งคิดย้อนกันว่าเราอยากได้ของนั้นคืนจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้พบเจอซึ่งของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างในเมื่อทำหายจึงอยากได้คืน ถ้าไม่ได้คืนมาก็รู้สึกเสียดายซึ่งถ้ามองอีกด้านกลับกันถ้าเป็นของคนอื่นหรือว่าสิ่งของต่างๆที่เราเคยเห็นเคยสัมผัสแล้วมาหายไปเราจะรู้สึกเสียดายและอยากได้คืนมากขนาดไหนซึ่งสงสารความรู้สึกของตนเองและคนรอบข้างมากค่ะซึ่งถ้าไม่อยากให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้เราก็ต้องพยามรักษาหรือดูแลให้ดีที่สุด