สำหรับท่านที่มีปัญหาเหมือนกับผมตอนแรกครับ ก็คือปัญหาไม่มี Toolbar สำหรับเวลาพิมพ์เพิ่มบันทึกในการแทรกรูปภาพหรือตกแต่งบันทึกให้ดูง่ายและสวยงามขึ้น ผมก็พยายามทดลองและแก้ปัญหาจนทราบสาเหตุของปัญหาเบื้องต้นแล้วว่า เกิดขึ้นจากโปรแกรม Internet Explorer ของเครื่องเราเองครับ คือ Explorer ของผมเองอาจจะมีบางส่วนไม่สมบูรณ์หรือบางตัว Error อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นการลงไม่สมบูรณ์หรือไวรัสเข้ามาทำเสียหายบ้าง

วิธีการแก้ไข ให้ท่านที่มีปัญหาของ Download โปรแกรม Internet Explorer จากเวปไซต์ Free download ต่าง ๆ แล้วก็ Set up โปรแกรมใหม่ดูนะครับ