เคยบอกตัวเองหลายครั้ง

ว่าเราทำงานเพื่อ....การพัฒนา

ฉะนั้น...ไม่แปลกที่เราจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่น

ไม่แปลกที่เราจะต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่น

ทุกวันนี้...ฉันทำเป็นตัวอย่างให้เห็น

และคิดเพียงว่า.....

ถ้าเริ่มต้นจากตัวคุณเอง

และเชื่อว่า...คุณทุกคนมีคุณค่าพอ

และสามารถทำได้

ยอมเหนื่อย ในช่วงแรก

แต่ผลที่ได้รับ คือ ความสุขใจแน่นอน