ความเห็น 41846

เพื่อการพัฒนา

เขียนเมื่อ 

     สู้ ๆ ต่อไป เพื่อพัฒนาตน ชุมชน งาน องค์กร ...ประเทศชาติ บ้านเราเองแท้ ๆ ทำไปเถอะ