ไม่เคยคิดว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเก่งกว่าคนได้เลย หากสมองคนได้รับการพัฒนาถูกจุดแล้ว อย่างน้อยสมองกลก็เกิดจากสมองคนมิใช่หรือ ไม่ต้องถกเถียงแบบ ไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน สักหน่อย เหมือนกับความถูก แต่ถูกอะไร ระหว่าง ถูกต้องกับถูกใจ ขอเลือกเลือกถูกต้องดีกว่า จะ 10 วัน 10 เดือน หรือ 10 ปี ก็ยังถูกต้อง แต่ ความถูกใจใครบางคน 3 ปีเท่านั้นก็รู้ผลแง้ว.... ความถูกต้องมักจะจีรัง ถึงแม้ว่าจะหลงอยู่ในดงของความถูกใจก็ตาม สมองกล ยังถอยหลังลงคลองได้ฉันใด สมองคนหรือจะไม่สับสน มีหลายคนที่ถูกสังคมรังเกียจก็เพราะสมองกลจากสมองคน อย่าหลงไปกับมันก้แล้วกัน ศึกษาให้ถ่องแท้ แต่ไม่หลงคารมมัน ไม่เกินความจริงไปได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ระบบ อะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้ ผ่านมาทีละอย่างๆเข้าใจ ปฏิบัติได้ แต่สมองคน คน คน คน ไม่เข้าใจและไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ ไม่มีประโยชน์ที่จะศึกษาด้วย