สมองกลจะล้ำลึกกว่าสมองคนได้อย่างไร

แต่สมองคน คน คน คน ไม่เข้าใจและไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะศึกษาด้วย
ไม่เคยคิดว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเก่งกว่าคนได้เลย หากสมองคนได้รับการพัฒนาถูกจุดแล้ว อย่างน้อยสมองกลก็เกิดจากสมองคนมิใช่หรือ ไม่ต้องถกเถียงแบบ ไก่กับไข่ใครเกิดก่อนกัน สักหน่อย เหมือนกับความถูก แต่ถูกอะไร ระหว่าง ถูกต้องกับถูกใจ ขอเลือกเลือกถูกต้องดีกว่า จะ 10 วัน 10 เดือน หรือ 10 ปี ก็ยังถูกต้อง แต่ ความถูกใจใครบางคน 3 ปีเท่านั้นก็รู้ผลแง้ว.... ความถูกต้องมักจะจีรัง ถึงแม้ว่าจะหลงอยู่ในดงของความถูกใจก็ตาม สมองกล ยังถอยหลังลงคลองได้ฉันใด สมองคนหรือจะไม่สับสน มีหลายคนที่ถูกสังคมรังเกียจก็เพราะสมองกลจากสมองคน อย่าหลงไปกับมันก้แล้วกัน ศึกษาให้ถ่องแท้ แต่ไม่หลงคารมมัน ไม่เกินความจริงไปได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ระบบ อะไรมากมายที่ต้องเรียนรู้ ผ่านมาทีละอย่างๆเข้าใจ ปฏิบัติได้ แต่สมองคน คน คน คน ไม่เข้าใจและไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ ไม่มีประโยชน์ที่จะศึกษาด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูอ้อยกับคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)