โปรแกรม Moodle เป็นที่ใช้กับการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างดี John Eyles เป็นอาจารย์ที่เก่งทางด้านเทคโนโลยี เคยมาทำโครงการลุ่มน้ำ้โขงที่จังหวัดมุกดาหาร ลองดูข้อมูลของ John Eyles ซึ่งสามารถเชื่อมไปสู่ website ได้นะครับ 

 

 ข้อมูลของ John Eyles

My name is John and I work in e-learning. I love to invent engaging and cost effective scenarios for creative group work using digimedia and the internet. I apply this in education, business, and the not for profit sectors.Click the links on the left to see details of the various projects that I am involved with or view my resume.If you share similar interests, think I could help with your project, or have questions and comments then please contact me.John Eyles: [email protected] website http://www.johneyles.info  ผู้เขียนได้ดูเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้คาดว่าถ้าลองเทคนิคดีๆแล้วจะนำมาเผยแพร่ใน gotoknow ของเรา ที่สนุกคือมี blogs ของต่างประเทศด้วย

 

 

ผู้เขียน เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ John Eyles

ท่านใดสนใจเรื่องของโปรแกรมMoodle,Blogs,Wiki,SkypeและFlickrที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะครับลองเปรียบเทียบระหว่ง gotoknowกับ Moodle แล้วท่านว่าแตกต่างกันอย่างไร ...อยากทราบคำตอบไหมครับผม...

  <div id="smileyDIV0">Thank you John Eyles for your information</div>