หลักในการอ่าน

หนังสือของท่านที่มีอยู่ ที่ท่านคิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อท่าน แต่อาจกลับมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชาติที่ห่างไกลความเจริญและมีความยากจน

หนังสือของท่านที่มีอยู่  ที่ท่านคิดว่าไม่มีประโยชน์ต่อท่าน  แต่อาจกลับมีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมชาติที่ห่างไกลความเจริญและมีความยากจน  เชิญชวนทุกท่านบริจาคหนังสือของท่านที่  http://www.nipa.co.th/pr2005/commit_4.php

นักเรียนส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตจะชอบการอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบ  และจะเปิดดูภาพทั้งหมดก่อน  แล้วจึงหวนกลับมาอ่านข้อความ  บางคนจะอ่านที่สารบัญ  เลือกหัวข้อที่น่าสนใจก่อน  บางคนก็อาจหน้าสุดท้ายเลย  คือ  อยากรู้ว่าตอนจบเป็นอย่างไร

หลักในการอ่าน  มีการแนะนำให้อ่านอย่างไร  ขอให้อ่าน  จับใจความได้  และนำมาเล่าต่อให้ผู้อื่นฟังได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง  เป็นอันว่าใช้ได้  มีหลักในการอ่านแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มากความเห็น (0)