ช่วงวันที่ 18-21 มิย.49 ลาพักร้อนไปทัวร์เซี่ยงไฮ้พร้อมพ่อแม่ และเพื่อนอีก 2 คน กรุ๊ปทัวร์ของเรามี 17 คนออกเดินทางคืนวันที่ 18 มิย.ตี 2 โดยสายการบิน China Eastern Airlines ไปถึงสนามบินผู่ตง 7.00 น วันแรกไปเที่ยวเมืองหังโจวซึ่งได้รับสมญานามว่า สวรรค์บนดิน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของตำนานเรื่อง นางพญางูขาว ความงามรอบทะเลสาบได้รับสมญานามว่า พฤกษชาติในนครินทร์ จากนั้นไปชมหมู่บ้านใบชาบ่อมังกรชิมชาหลงจิ่ง ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน ช่วงค่ำนำชมโชว์ราชวงค์ซ่ง ที่สวยงามตระการตา 1 ชม.ก่อนเข้าที่พัก

วันที่ 2 เที่ยวเมืองโบราณอูเจิ้น แล้วเข้าสู่เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่มีปชก. ประมาณ14 ล้านคน ขึ้น หอไข่มุก บนหอคอย TV ซึ่งสูงระดับ 3 ของโลก ชมวิว และตึกสูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น หลังทานอาหารค่ำพวกเรา ล่องเรือแม่น้ำหวังฝู่เจียงชมความงาม 2 ฝั่งแม่น้ำของนครเซี่ยงไฮ้  ประมาณ เกือบชั่วโมง ไปต่อที่ถนนนานกิง (คล้ายไนท์บาซ่าเรา) ก่อนเข้าที่พัก

วันที่ 3 ไปชมร้านค้าที่จำหน่าย ผี่ซิ้ว ไปชมผลิตภัณฑ์ บัวหิมะ ที่ร้านยาเป่าฟูหลิง แล้วไปช๊อบปิ้งตลาดเซียงหยาง และกลับสนามบินโดยนั่งรถไฟแม่เหล็ก(เร็วที่สุดในโลก)จากตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ถึงสนามบินผู่ตง ใช้เวลาเพียง 7 นาที เครื่องออก 22.00 น(เวลาเซี่ยงไฮ้)ถึงดอนเมือง 1.00 น.(เวลาไทย) ใช้เวลาบิน 4 ชั่วโมง (จีนเร็วกว่าไทย 1 ชม).

ความประทับใจ

                1.ทัวร์ราคาโปรโมชั่น ถูกมากเพียง 14,000 บาท/คนเท่านั้น รวมทุกอย่าง+ทิปแล้วและรายการเที่ยวที่เกินคุ้ม

                2.ที่พักและอาหารดี แม้จะเป็นเพียงรร.ระดับ 3-4 ดาวแต่แทบจะไม่เห็นความแตกต่าง(5ดาวจะใช้ผ้าห่มใหมจีน)

                3.ไกด์ชาวจีนซึ่ง แสดงจิตวิญญาณแห่งการบริการ เป็นสื่อความประทับใจในประเทศจีนผ่านตัวไกด์ บอกถึงความรักชาติ และถูกอบรมมาดี เวลาฟังเธอเล่าจะเป็นธรรมชาติและจริงใจพวกเรารู้สึกกับเธอเสมือนญาติของกรุ๊ปเราช่วงลาจากกันที่สนามบินหลายคนแสดงความอาลัยอย่างเหมือนได้ชัด

                4.คาดไม่ถึงว่าเซี่ยงไฮ้จะเจริญถึงเพียงนี้ รวมทั้งความสวยงามของแสงสี 2 ฝั่งแม่น้ำหวังฝู่เจียงระหว่างเมืองเก่าผู่ซีและเมืองใหม่ผู่ตง

                5.ความสงบน่าอยู่ของเมืองหังโจว  โชว์เมืองซ่ง และแสงสีความอลังการ์น่าเที่ยวของเมืองเซี่ยงไฮ้

            6.พรจากปากของแม่ที่เอ่ยออกมาหลายรอบอันบ่งบอกถึงความสุขของท่าน