ความเห็น 42086

ภาษาัอังกฤษกับJohn Eyles

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต...                                    

  • เรียนเสนอให้อาจารย์เปิดสอนภาษาอังกฤษทางบล็อกบ้าง ช่วงนี้คนไทยสนใจภาษาอังกฤษกันมาก...
  • ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง