ผมเริ่มสอนนักศึกษา และสมกับความตั้งใจส่วนหนึ่งที่ นำประเด็น "การพัฒนาเด็ก" เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา 

เริ่มชั่วโมง การสอนในวิชา การจัดการศึกษาระดับบริบาล (Infant Education) ผมมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมปฐมวัย(Early Childhood Education Program)  ในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะถูกผลิตออกไป เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงเด็ก และแน่นอนที่สุดคือการเป็นพ่อแม่เด็ก

การจัดการศึกษาระดับบริบาล จึงเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐาน ในการเข้าใจโลกของเด็ก เข้าใจกระบวนการพัฒนาเด็กที่สอดคล้องกับวัย พัฒนาการ และอารมณ์

ผมเริ่มให้นักศึกษา ทำความเข้าใจ เรียนรู้กลไกการทำงานของสมอง ว่ามันมหัศจรรย์เพียงใด? สมองสร้างได้ โดยวิธีการต่างๆ ...เป็นคนฉลาด เด็กไทยไม่โง่ ...ควรจะมีกระบวนการพัฒนาสมองอย่างไร?

นักศึกษา ให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสมองมาก ...ตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มให้ นักศึกษาหันมาให้ความสนใจ และตระหนักในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยได้ หากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผิดพลาด ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาสมองในอนาคต...ลองคิดดูถ้าไม่มีความเข้าใจในการพัฒนาเด็ก ...เด็กไทยของเราจะเป็นอย่างไร?

ผมคิดว่า งานสอนครั้งนี้ ยิ่งใหญ่มากสำหรับผม ...เป็นงานสร้างชาติเลยทีเดียว