ความสำเร็จในการจัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายของโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 4

              วันที่  21  มิถุนายน  2549  ตั้งแต่เวลา  10.00 12.00 น.    ได้จัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายที่เรียกว่า Vedio Conference ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชาวโรงเรียนในฝัน  ในเขตตรวจราชการที่ 4 ทั้ง 4 จังหวัด คือ นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และอ่างทอง  รวม 36 โรงเรียน จาก 7 เขตพื้นที่การศึกษา    โดยเรียนเชิญ ผอ.ประไพ สุนทรมัจฉะ (ผอ.สพท.นบ.ข.1) เป็นประธานกล่าวนำการประชุม  ผมทำหน้าที่เป็น คุณอำนวย  อาจารย์เดือนฉาย  ชุติดำรง จากโรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์  สิงหเสนี) นนทบุรี  ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต                                                                       การจัดประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาวิธีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวโรงเรียนในฝัน  ที่จากเดิมต้องเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามโรงเรียนต่างๆหมุนเวียนกันไป  ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วรวม  18 ครั้ง  มาเป็นการใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า Vedio Conference หรือการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายแทน  โดยนัดหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมพร้อมกัน ณ จุด 4 จุด ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 จังหวัด  ซึ่งเป็นวิธีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง               
             
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้ประยุกต์กระบวนการจัดการความรู้
(KM) มาใช้ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชุมชนของผู้ปฎิบัติ( CoPs) ซึ่งในครั้งแรกคือครั้งนี้จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่อง การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ที่มีการสรรหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการใช้ ICT ทั้งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเล่า เรื่องเล่าเร้าพลัง จากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน  เพื่อแบ่งปันความรู้แก่กันและกัน
            โดยมีคุณกิจด้านการใช้
ICT มาเล่าประสบการณ์หลายคนคือ              จากนนทบุรี ได้แก่  จิรัฐ  แจ้งสว่าง (สวนกุหลาบฯนนทบุรี) สุภารัตน์  โนโชติ (อนุราชประสิทธิ์) และ ถิรัชสุดา  พิพัฒนรัตนากร(วัดเขมาภิรตาราม)           จากปทุมธานี  ได้แก่  ทองดี  แย้มสรวล(ครูแห่งชาติจาก ร.ร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี)      สุนีย์  ทาทอง (สายปัญญารังสิต)  และอนงค์  มีปัญญา(เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา)           จากพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่  สำรวย  พันธุรักษ์ (ประชาผดุงวิทย์)  จิรภัทร์  แย้มกมล (วิเชียรกลิ่นสุคนธ์)  ธนวัฒน์  แสงสุข (หงสประภาสประสิทธิ์)  และ สุรินทร์  ยิ่งนึก (บางซ้ายวิทยา)         จากอ่างทอง  ได้แก่  พิมพ์พันธ์  มงคลอินทร์  และ สงบ  ขอพึ่ง (วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ ทั้งสองคน)            หลังประชุมเราได้มีการทำ AAR กันที่นนทบุรี  ทุกคนต่างพอใจการประชุมครั้งนี้มาก  บอกว่าคนที่มาเล่าเรื่องแต่ละคนเก่งมาก  ได้ Best Practice ซึ่งจะเป็น ขุมความรู้ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานด้าน ICT ได้อย่างมากมาย  ซึ่งคุณลิขิตจะได้สรุปเผยแพร่ต่อไปในเร็วๆนี้ สามารถติดตามได้ที่บล็อกของผมนี้ ในหัวข้อ สารสู่ฝัน ขอให้ติดตามต่อไป            
           
และหลังจากนี้ก็จะให้จังหวัดอื่นๆผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมตามประเด็นต่างๆในครั้งต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งต่อไปจะเป็นประมาณปลายเดือนกรกฎาคม (จะแจ้งอีกครั้ง) เรื่อง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจังหวัดปทุมธานีจะเป็นเจ้าภาพ            
            
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทีมงานทุกคน โดยเฉพาะท่านผู้ช่วยเกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม และคุณรัศมี  กิตชัยที่ทุ่มเทด้านเทคนิคอย่างสุดตัว คุณกัญจณัฐ(หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน)ที่ประสานติดต่อกับศูนย์กับศูนย์สารสนเทศจนวินาทีสุดท้าย  รวมทั้งฝ่ายเทคนิคจากทุกเขต  ศึกษานิเทศก์ทุกเขต  ตลอดจนผู้มาเล่าเรื่องทุกคน  จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

1. ชื่นชมเทคนิคทันสมัยในการนิเทศของอาจารย์ค่ะ และจะรอติดตามผลการทำงานในครั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทางในการทำงานของตัวเองบ้างนะคะ 2. ตอนนี้ตัวเองกำลังมีปัญหาในการเขียนบันทึก เพราะบรรทัดติดพรืดไปหมด ไม่มีการขี้นบรรทัดใหม่ แต่บันทึกของอาจารย์นั้นขึ้นบรรทัดใหม่ได้ ทำให้น่าอ่าน อาจารย์ทำอย่างไรคะ ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ
เกรียงศักดิ์
IP: xxx.24.10.35
เขียนเมื่อ 
เป็นทีมงานที่ช่วยกันนะครับ วิธีการที่ท่านถามมานั้น ถ้าหากว่าเรา กด enter บรรทัดจะห่าง  ให้ กด shift+ enter พร้อมทั้ง กดเลื่อน tab ด้านล่างของคีร์บอร์ด  ก็จะได้ย่อหน้าที่สวยงาม