ประกาศกิจกรรมที่3

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างบลอกประจำตัวนักศึกษา

กำหนดให้นักศึกษาทุกคนดำเนินการดังนี้

1.สร้างบลอกประจำตัวคนละ 1 บลอก 

         ชื่อ บลอก : (ชื่อ-สกุลนักศึกษาภาษาไทย)

2.สมัครเข้าเป็นสมาชิกในแพลเนต 

          ชื่อ EDUC103 : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

3.เขียนบันทึกลงในบลอก 1 บันทึก 

  • ชื่อบันทึก  แนะนำตนเอง
  • ประโยคเด่น ชื่อ-สกุลนักศึกษา 
  • เนื้อหา  ให้บันทึกประวัติ รูปภาพและข้อมูลส่วนตน

            -ท้ายเนื้อหาให้เขียนบรรทัดสุดท้ายว่า

             ผู้บันทึก : ชื่อ สกุลนักศึกษา(ไม่มีคำนำหน้า)  

  • ป้าย กิจกรรมที่3          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)