นับตั้งแต่วันที่ผมได้ค้นพบและเข้ามาเป็นสมาชิกของชุมชนอันอุดมไปด้วยทุนทางปัญญาแห่งนี้ ผมมีความรู้สึกว่าได้มาอยู่ท่ามกลาง ปราชญ์ ทุกท่าน ถ้ามีโอกาสและเวลาผมไม่ลังเลที่จะเข้ามาแสวงหา ทุนทางปัญญา ณ ชุมชนแห่งนี้ ติดตามอ่านทุกเรื่องราวอย่างไม่รู้จักอิ่มพอ ช่วงนี้ผมขอเป็นเพียงผู้บริโภครสอันเอมโอชของความรู้เพื่อเป็นพลังแห่งปัญญาก่อนครับ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงจะใคร่ขอโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ครับ


                 ขอบพระคุณทุกท่านครับ