สวัสดีครับ

ชาว Talent Management ผมไม่ทราบว่ากลุ่ม กฟผ. จะได้เปิด Blog Talent Management หรือเปล่า รวมทั้งกลุ่ม Asian Business Forum ก็ยังไม่ได้ส่งความคิดเห็นมาคุยกันเลย ผมก็ต้องขอขอบคุณยมที่กรุณาไปร่วมฟังผมเรื่อง TM ด้วย

 

         หลายๆคนก็นึกว่า TM เป็นเรื่องใหม่และทำโดยฝรั่ง แต่ความจริงก็คือย้ำให้เห็นว่าในปัจจุบันองค์กรต้องมีคนเก่งและต้องเป็นคนดีด้วยไม่ใช่เก่งอย่างเดียว ที่ กฟผ. ผมได้เป็นจุดหนึ่ง  ก็คือคนรุ่นที่มีประสบการณ์จะต้องทำตัวเป็น Mentor ให้คนรุ่นหลังๆด้วย เพราะว่า Talent ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้ หรือรับเข้ามาได้ง่ายๆ  ต้องสร้างขึ้นมาให้อยู่แบบพอดีในองค์กรเก่งคนเดียวไม่ได้  แล้วแทนที่เราจะ Talent แบบฝรั่ง เรามา Talent แบบไทยๆ คือให้องค์กรมีการจัดระบบ Mentoring ให้ผู้ใหญ่มีเวลาเป็นพี่เลี้ยงรุ่นน้อง

 

          ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่อาจารย์ที่อายุมากๆก็ขาดความเคารพจากอาจารย์รุ่นใหม่ๆ เพราะรุ่นใหม่ก็นึกว่าตัวเองแน่ไม่มองจุดแข็งของผู้ใหญ่ทำให้ขาด Talent ไปในการทำงานบางด้าน  ผมจึงขอฝากแนวคิดนี้ไว้ด้วย

                                                      ขอบคุณ                                                      จีระ