ได้รับคำแนะนำให้เปิดชุมชน คนทำความดี จากคุณชายขอบ ก็เห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องดีๆ ที่สังคมไทย จะได้บันทึกถึงความดีที่เราพบเจอ เพราะถ้าสังคมไทย พบแต่เรื่องที่ต้องตำหนิคนอื่น น่าจะเป็นสังคมที่ไม่สร้างสรรไม่โสภานัก บางครั้ง เราจะพบว่าคนจะนึกถึงความดีของคนอื่นไม่ค่อยจะออก

ดังนั้น ถ้าเรามาคิดถึงความดีของคนรอบตัวเราที่พบเจอในแต่ละวัน และไม่ใช่แค่นึกถึงเท่านั้น แต่ได้บันทึกไว้ และบอกให้เค้าทราบว่าเราชื่นชมเค้า ก่อนที่เค้าจะไม่ได้รับทราบ น่าจะเป็นรื่องที่ดีนะคะ

วันนี้จึงขอบันทึกถึง ความดีที่ได้พบเจอประจำวันก่อน มีใครเห็นด้วยกับความคิดนี้

ยกมือขึ้น แล้วมาช่วยกันคิดหาคนดี แล้วบันทึกดีไหมคะ