วันนี้เริ่มเป็นเจ้าของ blog แต่ยังไม่มีเรื่องเผยแพร่  คาดว่าจะบันทึกความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน  ในโอกาสต่อไป