พฤหัส 8 มิถุนายน 2549

สาโรช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เริ่มนับ123
วันนี้เริ่มเป็นเจ้าของ blog แต่ยังไม่มีเรื่องเผยแพร่  คาดว่าจะบันทึกความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน  ในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สพท.อย.1ความเห็น (0)