ได้มีโอกาสชมภาพฉายาลักษณ์ของพ่อหลวงของเรา..และภาพอื่น ที่เกี่ยวกับพระองค์ท่าน..เลยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ชมบ้าง..