ที่บึงมักกะสัน ที่ทราบกันอยู่ว่ามีปัญหา ทรงรับสั่งเกือบสองปีให้มีการดำเนินการอะไรต่างๆ แต่ไม่มีใครดำเนินการอะไรทั้งสิ้น ก็อย่างนี้แหละครับบ้านเมืองของเรา ถ้าเป็นของคนนั้นคนนี้ อีกคนก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้ นี้เป็นพื้นที่ของรถไฟ กรุงเทพมหานครก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้ ก้ปรากฎว่าเมื่อเสด็จฯไม่กี่เดือนมานี้เอง พอเสด็จฯเข้าไปถึง คำถามแรกที่รับสั่งถามคือ "ที่นี้ใครใหญ่"
        ทุกคนก็กระอัก เพราะคงไม่มีใครกล้าบอกว่าใครใหญ่ เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไม่มีใครยอมเป็นใหญ่
        จุดประสงค์ของพระองค์ท่านจากประโยคนี้ จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีใครรับผิดชอบโดยตรง ไม่มีศูนย์กล่งในการประสานงาน ทุกอย่างก็ไม่ขยับ

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา