ได้เข้ามาลองใช้ Blog  เวอร์ชั่นใหม่ ไม่ทราบว่าระบบยังไม่นิ่งหรือเปล่า รู้สึกว่าช้ากว่าเดิมใช่หรือไม่  หรือเป็นประการใด  ขอความกรุณาแจ้งด้วยครับ