นาย คำตา อ้วนสาเล

ศึกษานิเทศก์
สพท.หนองบัวลำภู เขต 1
Usernamekamtauansale
สมาชิกเลขที่6807
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา
    ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  เทคโนโลยีการศึกษา

สถานที่ทำงาน 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประสบการณ์ทำงาน
       ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูผู้สอน  ตั้งแต่ 2525 - 2535
       ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2535 -  ปัจจุบัน