เนื่องจากระบบของ Gotoknow version 2.0 ยังไม่นิ่ง มีการแก้ไข Bug อยู่ตลอด ทำให้การทำงานช่วงนี้ค่อยข้างช้า

   พอผมพิมพ์บันทึกเสร็จ กดปุ่ม บันทึกเก็บไป 3 ครั้ง (เพราะนึกว่าระบบยังไม่ตีพิมพ์ให้) ปรากฏว่า มีบันทึกชื่อซ้ำกัน 3 บันทึก เลขที่ 33256, 33257 และ 33258

   ผมใช้วิธี เข้าไปแก้ไขในแต่ละบันทึก (แก้ที่ 33257 และ 33258 ในชื่อใหม่) ในชื่อของบันทึกใหม่ (มี function ให้เลือกระหว่าง แก้ไข กับ ลบ) ผมเลือกใช้วิธีแก้ไขเพราะเลขที่ของบันทึกยังคงอยู่ แต่ถ้าเราเลือกลบ เลขที่ของบันทึกนั้นก็จะหายไป ทำให้เลขบันทึกไม่ต่อเนื่องมีการกระโดดไปบ้างครับ