นางบุษรา  พุมวันเพ็ญ เกิดวันที่ 13  มี่นาคม 2498  อายุ  51 ปี  สามีนายอัมพร  พุ่มวันเพ็ญ    อยู่โรงเรียนวัดหัวหิน  มีบุตร  2  คน  คือ นายณัฐพล   พุ่มวันเพ็ญ  เรียนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 1  คนที่สองนางสาวนวพร  พุ่มวันเพ็ญ  อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา