w-kku

สันติชน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

              ทุกครั้งที่ผมผ่านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มข. กับข้อความในคัดเอาท์ขนาดใหญ่ของสโมสรนักศึกษา มข. ที่เขียนว่า " ขอประนามการใช้ความรุนแรงต่อครูจูหลิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีในบทบัญญัติของศาสนาใด" ผมสะเทือนใจ และรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์นี้มากพอพอกับการทำร้ายและฆ่าตัวประกันกรณี 2 นาวิกโยธิน ความรู้สึกที่เสียใจมีใน 2 ด้านคือ ด้านแรกเหตุเกิดในพื้นที่หมู่บ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ 100%เป็นมุสลิม(นับถือศาสนาอิสลาม)มีผู้รู้ อุสตาส ผู้นำศาสนา โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ที่มากมายด้วยองค์ความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม อีกด้านหนึ่งคือหลักคำสอนในอิสลามไม่ได้บัญญัติให้กระทำเช่นนี้ ไม่ว่าจะจับเชลย ตัวประกัน(เว้นในกรณีสงคราม ยังต้องนำแบบอย่างศาสดามูฮัมหมัด :ขอความสันติจงมีแด้ท่าน: มาใช้ และก็ห้ามไม่ให้ทำร้าย ทรมาน หรือสร้างความอยุติธรรมให้แก่เฃลย การกระทำดังกล่าวสร้างความสลดหดหู่ใจไปยังชุมชนมุสลิม ทุกคนทั่วโลก และผมขอประนามการกระทำที่โหดร้าย ป่าเถื่อน ผิดวิสัยที่คนอันมีคุณธรรมจริยธรรมอิสลามพึงกระทำ และขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษโดยเร็ว บทบัญญัติในหลักธรรมของพระผู้เป็นเจ้า  เอกองค์อัลลอฮ(ซบ)และแบบอย่างทางนำของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ขอความสันติจงมีแด่ท่าน)เป็นแบบอย่างที่ดี มนูษย์ปุถุชนอย่างเราท่าน ต้องถึงพร้อมที่จะลดละ อดทน เดินเข้าสู่สัจจธรรม อันนี้อย่างแน่วแน่ และนำคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ทุกขณะจิต (โดยเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคน)ขอให้ผู้กระทำได้รับการลงโทษจากพระผู้เป็นเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างสาสม และขอให้พระองค์จงประทานสันติสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นและขอให้การใช้ความรุนแรงที่เกิดกับคุณคณูจูหลินเป็นการกระทำที่รุนแรงเป็นครั้งสุดท้าย

ขอพระองค์ทรงโปรดรับด้วยเถิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมานฉันท์เพื่อสันติสุขความเห็น (0)