ขอรบกวนเสนอชื่อครูเพื่อศิษย์

ครูเพื่อศิษย์จากมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

  ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากทีมงานของ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติและมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์กำลังคัดเลือก ครูเพื่อศิษย์  ผู้เขียนจะรบกวนสมาชิกทุกๆๆท่านเสนอชื่อ “ครูเพื่อศิษย์” ที่ตนเองรู้จักโดย

 

1.ระบุชื่อ นามสกุล และชื่อโรงเรียน


2.ข้อมูลพร้อมรายละเอียดของครูท่านนั้น เช่น มีกิจกรรม วิธีการสอนผลงานที่เหมาะสมกับการเป็นครูเพื่อศิษย์

 

    ในขั้นต้นนี้ครูที่ถูกเสนอชื่อจะเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานครูเพื่อศิษย์ใช้ เป็นข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป 

   อ่านข้อมูลครูเพื่อศิษย์ได้ที่บันทึกคุณหมอวิจารณ์ พานิชที่นี่ครับ  คำหลักเพิมเติมที่นี่ครับ...

     ขอบคุณสมาชิกทุกๆๆท่านครับ  ถ้าไม่มีข้อมูลอื่น ขอข้อมูลชื่อ นามสกุลและโรงเรียนก็ยังดี  เพื่อทางทีมงาน จะได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน ครูเพื่อศิษย์  คนดีของสังคมต่อไป  ขอบคุณมากครับ…

  ปล.ครูที่ทุกๆๆท่านเสนอชื่อ เป็นครูที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกใน gotoknow สมาชิกและผู้อ่านทุกๆๆท่านสามารถเสนอชื่อได้มากกว่า 1 ท่านครับ

  คุณยุ้ย เอารายละเอียดมาเพิ่มให้ครับ

โครงการครูเพื่อศิษย์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะ

 

 1.เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและเติมมูลค่าเพิ่มให้กับครูดีได้มีใจ เข้าร่วม และมีส่วนร่วมขยาย”เครือข่ายครูเพื่อศิษย์

2.กระตุ้นให้ครูสามารถใช้ความ “เก่ง” ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเองและเพื่อสังคม ด้วยกระบวนการสร้างแนวร่วมให้เกิดส่วนประสมที่ทำงานได้(Workable Mix)

3.ส่งเสริมการเติบโตของเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ ในแบบฉบับครูนักพัฒนาและนักจัดการความรู้

รบกวนพลพรรครักครูเพื่อศิษย์ช่วยแสดงรายละเอียดเบื้องต้นของครูที่เสนอมาด้วยนะคะ ตัวอย่างข้อมูลเช่น

 1.ครูท่านนี้มีจุดเด่นในแง่ครูเพื่อศิษย์อย่างไร หรือผลงานเด่นของครูท่านนี้ก็ได้ค่ะ

 2. มีเครือข่ายหรือมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายอย่างไรบ้าง ประมาณนี้ค่ะ เพราะทางมูลนิธิฯจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นที่ชัดเจน แจ่มแจ้ง เพื่อที่จะได้ครูเพื่อศิษย์ตัวจริงเสียงจริง มาเข้าร่วมเครือข่ายและสามารถขยายการเคลื่อนไหวพลังแห่งครูเพื่อศิษย์ได้ต่อไปอย่างยั่งยืน จะเป็นครูประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ได้ทั้งหมดค่ะ 

   แต่ถ้าไม่ทราบรายละเอียด หนูขอชื่อคุณครู โรงเรียน จังหวัด และช่วยเล่าสั้น ๆ ว่าเพราะอะไร ครูท่านนี้จึงได้ชื่อว่า "ครูเพื่อศิษย์" ขอบคุณค่ะ

เอาข้อมูลมาเพิ่มครับ

 

ชื่อ: ศรีวิภา

หัวเรื่อง: ขอขอบคุณสำหรับรายชื่อครูเพื่อศิษย์
ข้อความ:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ รายชื่อที่ส่งมาให้พร้อมข้อมูลเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะ แต่ขอขยายความแผนงานครูเพื่อสิษย์นิดหนึ่งค่ะ ว่าเรากำลังค้นหาครูเพื่อศิย์เพื่อมาร่วม

เป็นทีมแกนนำขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายครูเพื่อศิษย์ เพื่อให้ครูดีมีพลังได้รวมตัวกัน ต่อเติมฉันทะและพลังในการทำงาน เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ศิษย์ อันจะเป็นสมบัติที่มีค่าและช่วยพัฒนาสังคม ประเทศต่อไป

           การค้นหาครูดี เป็นครูเพื่อศิษย์จึงเป็นภารกิจแรก ภารกิจต่อไปเมื่อครูได้มารวมตัวกันแล้ว ครูก็จะต้องนำสิ่งดีที่ได้จากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป

1)ปรับวิธีการเรียนการสอนเพื่อให้ศิษย็ได้เรียนรูอย่างเต็มศักยภาพ มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ

2)ครูมีส่วนร่วมขยายเครือข่าย"ครูเพื่อศิษย์"


เรียน อ.ขจิตและทุกท่าน ค่ะ

      ขอขอบคุณอ.ขจิตและหลายท่านที่กรุณาให้ชื่อครูเพื่อศิษย์มาโดยตลอด ซึ่งแผนงานครูเพื่อศิษย์ยังรวบรวมรายชื่อครูเพื่อศิษย์ต่อไปนะคะ อ.ขจิตอย่าเพิ่งลบข้อคิดเห็นที่หลายคนส่งมายังอาจารย์นะคะ
       

มีหลายท่านอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับการค้นหารายชื่อครูเพื่อศิษย์ เพราะเข้าใจว่า เพื่อการมอบรางวัลเหมือนหลายกิจกรรมของหลายหน่วยงาน วันนี้ได้มีโอกาสรับเมล์จากน้องยุ้ยที่มีคุณภาธรส่งชื่อครูมาเพื่อให้ทางเราได้รวมพิจารณาในการมอบรางวัล เลยต้องขอขยายความว่า แผนงานครูเพื่อศิษย์กำลังค้นหาครูเพื่อศิษย์ เพื่ออะไรและอย่างไร

 การค้นหาครู จึงไม่ใช่เพื่อการมอบรางวัลตามที่เข้าใจค่ะ ถ้าจะเป็นรางวัลก็คงเป็นรางวัลชีวิตในการมาร่วมทำสิ่งดีๆเชื่อมต่อเพื่อสังคม และเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ดีนี้ได้มีโอกาสแบ่งปันบทเรียนของการทำดีแก่ผู้อื่น เพื่อการเรียนรู้ ร่วมชื่นชมและต่อยอดบทเรียนไปปรับ/ประยุกต์ใช้ นี่คือสิ่งที่แผนงานครูเพื่อศิษย์ได้ออกแบบไว้อย่างคร่าวๆนะคะ

          แผนงานครูเพื่อศิษย์ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาส่งชื่อครูดีๆ เป็นครูเพื่อศิษย์มาให้ เราจะรวบรวมรายชื่อทั้งหมด ซึ่งขอผ่านขั้นตอนการกรองข้อมูลอีกนิดนะคะ เพื่อจัดเก็บเป็นทุนปัญญาครูเพื่อศิษย์ต่อไป

          อย่างไรก็ตามการมอบรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่ด้วยการทำสิ่งดีต่อไปและพร้อมแบ่งปันไปสู่ผู้อื่น จะเป็นคุณูปการแก่แผนดิน -- ซึ่งแผนงานครูเพื่อศิษย์โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ หวังว่า เพื่อนๆทุกคนจะยินดีจะร่วมแบ่งปันรายชื่อครูเพื่อศิษย์ที่ท่านพบ/รู้จักจากท่านอื่นๆพร้อมส่งข้อมูลเชิงประจักษ์ ให้กับทางมูลนิธิฯได้รวบรวมเป็นฐานข้อมูลในโอกาสถัดๆไป

           ขอบคุณอ.ขจิตและทุกๆท่านอีกครั้งค่ะที่ส่งข้อมูลผ่านอ.ขจิต/Gotoknow

                                                                             ศรีวิภา  เลี้ยงพันธุ์สกุล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (0)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น

หมายเลขบันทึก

325891

เขียน

08 Jan 2010 @ 14:47
()

แก้ไข

24 Nov 2013 @ 21:02
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 196, อ่าน: คลิก