สอนคิดอย่างไรให้ผ่านประเมินภายนอกระดับดีมาก


ครูผู้ยิ่งใหญ่ คือ ผู้ดลใจให้เด็กคิด

ค่ายอบรมครูนักเรียนแกนนำ
ขับเคลื่อนกระบวนการคิด
สู่ห้องเรียน

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี

๒๕- ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๒
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓(ชุมชนบ้านคำแดง)
อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

 

   การพัฒนาคุณภาพศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากร ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ จากผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) พบว่า ร้อยละ ๖๕ ของโรงเรียน ๓๐,๐๑๐ แห่งทั่วประเทศ ผู้เรียนมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ คือ
    ๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
   ๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จะเป็นตามหลักสูตร
   ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   ๔. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 

คณะวิทยากร จากไทยรัฐวิทยา ๑๒(บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นำโดย ผอ.ทองอินทร์  ศรีทอง 

   การพัฒนาการคิด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ ที่ต้องให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนทำให้ผู้เรียนนำความคิดที่แตกต่าง ร่วมประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง โดยนำความรู้ที่มีอยู่เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ครูจึงควรปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนมีอิสระในการคิดเสนอสิ่งใหม่ๆ
 
    มูลนิธิไทยรัฐจึงกำหยดแผนยุทธศาสตร์ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๒ โดยเน้นให้โรงเรียนพัฒนากระบวนการคิด ทั้งยังนำหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างเอกลักษณ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลุ่มน้ำชี
จึงอบรมครูนักเรียนแกนนำขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕- ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง) จังหวัดยโสธร
โดยเชิญวิทยากรจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บ้านเอก) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผลการประเมินภายนอก มาตรฐานที่ ๔ ระดับดีมาก บรรยากาศการอบรมครูนักเรียนให้ความสนใจ เกิดประโยชน์ต่อการนำไปขยายผล เพราะสื่อที่เป็นชุดฝึกกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกคิดการแก้ปัญหาอนาคต(Future Problem Solving)
 
เทคนิคการพัฒนาทักษะการคิด ๖ รูปแบบ ดังนี้

  

PMI (plus, minus,interest) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมองเห็นหรือมองดูจากทุกทิศทาง(มองรอบด้าน)
      P:Plus  การฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดี
      M:minus ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อไม่ดีหรือข้อบกพร่อง
      I: interest การฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อที่น่าสนใจ
      ท่านที่อ่านช่วยกันแสดงความคิดเห็น ต่อข้อความต่อไปนี้
สมมุติว่าโทรจิตเป็นสิ่งที่เกิด คุณสามารถบอกได้อย่างถูกต้อง ว่าคนอื่นกำลังคิดอะไร เกี่ยวกับตัวคุณอยู่ขณะนั้น 
       ให้ท่านค้นหาข้อดี
       ให้ท่านค้นหาข้อไม่ดีหรือข้อบกพร่อง
       ให้ท่านค้นหาข้อที่น่าสนใจ
  วันนี้ขอเสนอเทคนิค PMI วันต่อไปจะเสนอเทคนิค CAF  
                    OPV 
                    Six Thinking hats
                    Creative Thinking 
                    Brainstorming

                       

 

หมายเลขบันทึก: 323986เขียนเมื่อ 29 ธันวาคม 2009 23:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (57)

สวัสดีครับ ท่านผอ.

 • มาอ่านบทความดีๆ กับกิจกรรมและเรื่องราวดีๆ ครับ
 • สวัสดีปีใหม่ ขอให้ท่านอาจารย์ มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขมากๆ นะครับ

เทคนิคต่างๆน่าสนใจมากครับ...สุขสันต์ทุกวันคืนครับ

 • ผอ ครับ
 • ไปได้แค่ 6 -7  กุมภาพันธ์ 2553 เองครับ เพราะ 8-9 ทำงานครับ
 • ขอบคุณครับ
 • ลืมบอกไปว่า
 • ปกติทำเรื่องนี้อยู่ครับ
 • Six Thinking hats
 •  Creative Thinking  
 • Brainstorming

มาเรียนรู้การสอนคิดอย่างไรให้ผ่านประเมินภายนอกระดับดีมากค่ะ ท่าน ผอ.

ขอบคุณ คุณณํฐวรรธน์

ขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ มีความสุขเช่นกันครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

มีความสุขปีใหม่ครับ

ขอบคุณเสียงเล็ก ๆ

มีความสุขปีใหม่ครับ

ขอบคุณ ดร ขจิต ฝอยทอง

ผมคงได้ต้อนรับท่าน เด็กๆคงโชคดีที่ได้เรียนกับครูเก่งๆ ขอบพระคุณในความกรุณาครับ

ขอบคุณครูบันเทิง

คุณแม่พาหนุ่มรูปหล่อมาอวยพร ขอให้มีความสุขเช่นกันครับ

สวัสดีค่ะ

หนูมาสวัสดีปีใหม่คุณครูค่ะ

 

42.

P
พรชัย
เมื่อ พ. 30 ธ.ค. 2552 @ 20:21
#1769841 [ ลบ
อ้าย ผอ. บ้านสำราญเพี้ยฟาน สุรู้จักนะ เข้าค่ายคุณธรรมหลังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 คิดว่าจะมาร่วมได้อยู่ถ้าหาเห็น  ไปทางขอนแก่น เลี้ยวเข้าบ้านสำราญ ขับรถไปเรื่อยๆ จะถึงบ้านเพี้ยฟานถ้าจำไม่ผิด ผิดก็ไม่เป็นไรมีปาก แล้วจะพิจารณานะคะ อ้าย ผอ. เรื่องกินไม่ต้องห่วงคะ กินอยู่ง่าย  ขอแต่ไปให้ถูกก็แล้วกัน  วันอังคารกับวันพุธ ไปวันไหน ไม่บอกจะไปเลย ถ้าเห็นก็เห็น ถ้าไม่เห็นก็แล้วไป  และถ้าจำไม่ผิด ก่อนจะถึงเพี้ยฟาน ต้องผ่านบ้านวังตอ ก่อนแมนบ่ออ้าย ไปบอน้อ น้อ
ขอบคุณกลอนเฉพาะกาล  สดๆ ซิ้งๆเลย  บอเอาดอกสุดคะนึง  เอาสุดตะลึงดีกว่า
แล้วที่ชวนอาจารย์ขจิตไปยโสนะ สุไม่เคยไปมันไกลบอ ไปได้กะวันเสาร์อาทิตย์ที่ 6-7 เริ่มแล้วยังกิจกรรมในสองวันนี้   ซิไปซอยหยังได้ หละ น้องหนานเกียรติก็ไปนำแมนบอ
ซิให้ไปซอยควบคุม เป็นสตาฟให้ติ๊  คือเป็นตัวอย่างพาเด็กเฮ็ดตามครูบอกติ
แล้วค่อยว่ากันหนา บ้านเพี้ยฟานในขอนแก่นพอเดา แต่ยะโสคึดยากเด้ออ้าย

ด้วยความระลึกถึงครับ หลานม่อนมาสวัสดีปีใหม่ครับ

 • สวัสดีปีใหม่
 • โชคดี
 • รวย
 • เฮง
 • มีแฮง

ขอชื่นชมมากๆค่ะและให้กำลังใจทุกท่านค่ะ..

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์

ปีใหม่นี้ไปพักผ่อนที่ไหนคะ...จะไปไหนๆก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ  อย่าได้มีอุปสรรคใดๆ  และขอให้มีความสุขมากๆนะคะ

กิจกรรมที่จะมีขึ้นที่ รร.ไทยรัฐวิทยา 63 ในเดือนกุมภาพันธ์นี้  สงสัยกัลยาณมิตรจะไปมากหลายโดยเฉพาะพี่น้องชาว G2K

ร่วมเป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์

เรียนเชิญรับพรปีใหม่ด้วยกันนะคะที่ http://gotoknow.org/blog/activities-kpp/324242

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณเทคนิคการฝึกคิดค่ะ จะลองนำไปใช้บ้างค่ะ

PMI (plus, minus,interest) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมองเห็นหรือมองดูจากทุกทิศทาง(มองรอบด้าน)
      P:Plus  การฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อดี
      M:minus ฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อไม่ดีหรือข้อบกพร่อง
      I: interest การฝึกให้ผู้เรียนค้นหาข้อที่น่าสนใจ

(^___^)

 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓

 • มารับข้อมูลดีๆพร้อมทั้งขอนำพรปีใหม่ ๒๕๕๓มามอบให้
 • ขอจงประสบแต่โชคดีมีความสุขและความเจริญก้าวหน้าตลอดศกใหม่๒๕๕๓ และตลอดไปนะคะ

                        คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 • มาเรียนรู้วิธีสอนคิด
  น่าสนใจดีค่ะ
 • สวัสดีปีใหม่ค่ะ ท่านผอ.พรชัย

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพรชัย

   หอบเอาความสุขมาให้จ้ะ

แวะมาธรรมะสวัสดีในวันที่ยังหายใจอยู่  ๒๕๕๓  กะท่านผอ.ขอรับ..

 • สุขสันต์โชคดี
 • มีความสุข

ขอบคุณน้องนัท

ขอเป็นกำลังใจในการจัดผ้าป่านะครับ คิดดี ทำดี ชีวิตดีแน่นนอน

ขอบคุณคุณ สุ

อยากได้คุณสุไปเป็นวิทยากรสื่อมวลชนศึกษา สาขาวิทยุครับ ช่วยได้แน่นนอน

ดร ขจิต ฝอยทองตอบรับแล้ว 6- 7 กุมภาพันธ์ 2553 ครับ

สวัสดีค่ะ ท่านผอ. ขอบคุณของฝากนะคะ ตอนนี้เก็บตังใส่ทุกวัน

ยินดีต้อนรับสู่เมืองหมอแคนนะคะ

อย่าลืมแวะมาทานลาบด้วยกันค่ะ

 

 

ขอบพระคุณท่าน ผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์

พร้อมขอบคุณหลานม่อน ที่มอบพรดีๆ ปีใหม่ครับ

ขอบคุณเบดูอิน

ขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ ทุกอย่างที่ท่านอวยพรก็ขอให้ท่านมีแฮงเช่นกันครับ

ขอบคุณอ้อยเล็ก

ขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ ขอให้พรนั้นจงบังเกิดกับท่านเช่นกันครับ

คุณอ้อยเล็กทำ สคส.ได้น่ารัก คนใน สคส.ตาหวานจัง นัยตาชวนฝัน

ขอบคุณ คุณนงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้กำลังใจในการทำงานครับ

ขอบคุณ น้ำชา

ปีใหม่ไปเยี่ยมพ่อแม่ 31 ธันวาคม

วันที่ 1 มกราคม 2553 จัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน เช้าทำบุญตักบาตรทั้งหมู่บ้านที่โรงเรียน

ตลอดวันจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์

วันนี้เกือบลุกไม่ขึ้นปวดไปทั้งตัว ไม่เจียมตัวไปเล่นฟุตบอลกับชาวบ้านเมื่อวาน

ขอเชิญคุณน้ำชาและชาว Gotoknow ร่วมเป็นวิทยากรด้วยครับ ยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านครับ

ขอบคุณ คุณคนไม่มีราก

เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคต ต้นตอเริ่มที่วชิราวุธวิทยาลัยครับ แล้วขยายยยผลสู่โรงเรียนต้นแบบ

ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ ผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีมาก

จึงได้เชิญมาเป็นวิทยากรอบรมครูนักเรียนแกนนำครับ ผมเป็นหัวหน้าโครงการจึงสนใจและนำมาบอกต่อครับ

ขอบคุณคุณ preeda

ขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูขอมาเข้าคอร์สอบรมด้วยคนค่ะ
 • สมัยที่หนูเรียน..ไม่ค่อยได้ผ่านกิจกรรมดีๆแบบนี้สักเท่าไร
 • อ่านแล้วได้ประโยชน์.. ได้แนวความคิดมากมายค่ะ
 • ขอบคุณค่ะอาจารย์

ขอบคุณคุณธรรมทิพย์

ขอให้พรที่ท่านกล่าวมานั้นจงบังเกิดกับท่านเช่นกันครับ

ขอบคุณ คุณหมอรุ่ง ตันติราพันธ์

ขอให้พรปีใหม่จงบังเกิดกับท่านเช่นกันครับ

สวัสดีปีใหม่ครับท่านผอ. พรชัย ปิดค่ายที่วิทยสัมพันธ์แล้ว มาต่มาเดค่ายไทยรัฐวิทยา บ้านคำแดงต่อครับท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2553 ครับท่านผอ.

 • กระผมครูจ่อย  มาเยี่ยม มาร่วมชื่นชมการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะความใส่ใจนักเรียน  ถ้าบุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกห่วงใยเด็กๆอย่างนี้ จะเป็นบุญกุศลให้เด็กๆ และวงการการศึกษาของชาติหาที่เปรียบไม่ได้เลย
 • ขอให้ส่วนกุศลบุญนี้ ช่วยส่งเสริมให้ท่านผอ.พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดไป
 • ครูจ่อยศรัทธาในอุดมการณ์ท่านผอ.ด้วยชีวิตและจิตใจจริงๆ
 • ขออวยพรให้ท่านโชคดีตลอดปีใหม่ 2553 และตลอดไปนะครับ

สวัสดีค่ะ

แวะมารายงานตัวด้วยความระลึกถึงค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณท่านวอญ่า

ผมคงมีความสุขมากที่จะได้ต้อนรับท่านครับ ขอบพระคุณอย่างยิ่งในความเสียสละให้เด็กไทยรัฐวิทยา 63

ขอบคุณ ครูจ่อย

เรียนเชิญท่านร่วมเป็นวิทยากรด้วยคครับ

ขอบคุณ คุณคนไม่มีราก

ขอบคุณที่ส่งไข่ไก่มาเพิ่งพลังงงานครับ เครื่องจักรเดินเครื่องแล้ว ลุยงานรับปีใหม่ครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

หญิงแกร่งที่ทุมเทเพื่อสังคม ยอมรับว่าคุณครูคิมคือคนจุดประกายฝันนั้นสู่เด็กไทยรัฐวิทยา 63

ขอบคุณน้องซิลเวีย

ยินดีต้อนรับน้องซิลเวียสู่ไทยรัฐวิทยา 63 ครับ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2553

สวัสดีปีใหม่ค่ะ..สบายดีน่ะค่ะ..ไม่ได้มาหลายวัน..สดใสเหมือนเดิมน่ะค่ะ

ขอบคุณ คุณครูนิวบันเทิง

ยังคงสดใสน่ารักตามแบบฉบับ น่ารักมากๆ จะไม่สอนบ้างเลยหรือว่าพัฒนาอย่างไร

แวะมาเรียนรู้ด้วยคนครับ ท่านผอ.

จัดบรรยากาศดีจังครับ

อ๋อ แล้วก็สวัสดีปีใหม่ ท่านผอ.ด้วยครับผม

ขอบคุณครูโย่ง หัวหน้า

ขอบคุณในคำอวยพรปีใหม่ครับ สคส.มีรูปผมด้วยเก่งจัง สอนบ้างได้ไหมครับ

กลับมาสวัสดีปีใหม่ ท่านผอ.พรชัย คงไม่ช้าไปนะคะ

Dscf0875

สุขกาย สบายจิต ตลอดปี ตลอดไปนะคะ..

ขอบคุณครับคุณครูแป๋ม ขอให้ท่านมีความสุข ความก้าวหน้าครับ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

มาอ่านบันทึกดีดีค่ะ

PMI (plus, minus,interest)

ขอบคุณค่ะ

 • ขอบพระคุณผอ.ค่ะ
 • ตอนนี้ที่โรงเรียนกำลังรอรับการประเมินค่ะ
 • หัวข้อที่ผอ.นำเสนอจึงน่าสนใจมาก
 • ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท