สุรสิทธิ์ นมัสโก


รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 228 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Username
khonkhai
สมาชิกเลขที่
8952
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
 •  วัยเตาะแตะ          
                    
            
  ณ  เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน
 • วัยเต่งตึง             

            ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่ในอ้อมกอดของพุทธบุตร ยุทธจักรดงขมิ้น สองสำนักคือสำนักวัดมัชฌิมาวาส ถิ่นบ้านห้วยเมืองอุดร สมัยพระเทพวิสุทธาจารย์(หลวงปู่ดีเน้าะหลวง)เป็นเจ้าอาวาส 
            และขึ้นเหนือมาทีเมืองสองแคว หรือเมืองอกแตก หรือเมืองพิษณุโลก พำนักที่สำนักวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) ถิ่นประตูมอญ สมัยพระพิษณุบุราจารย์(เจ้าคุณพิษ)เป็นเจ้าอาวาส
 • วัยโตงเตง     
            
          เข้าสู่ยุทธจักรแม่พิมพ์ของชาติ มือเปื้อนชอล์ก ที่โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบัน สอนโดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  จนบัดเดี๋ยวนี้บังคับให้ครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูและใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
            สำนักตักศิลาที่ถ่ายทอดวิชาชีพครู เริ่มต้นที่จบป.กศ.ต้น.. ป.กศ.สูง..และ ปริญญาตรี ณ วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก 
            ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามและปัจจุบันเข้าสู่ความฝันอันสูงสุดที่.. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก 
            และจบการศึกษามหาบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 8

 • วัยต้องตาย 

                   
  ยังไม่รู้ชะตากรรม..ฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติตามปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่า 
                
  จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิด... สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม....  ทำดีย่อม ได้ดี ทำชั่วย่อม ได้ชั่ว....

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี