อ.ก.ค.ศ. จะมาเป็นนายหรือรับใช้มวลครู


แต่งตั้ง โยกย้าย ให้ความชอบ คือ ความหวังของครูอยากรับรู้ความเป็นธรรม

 

 

อกคศ. จะมาเป็นนายหรือมารับใช้มวลครู

   

      วันที่ 14  ธันวาคม  2552 เป็นวันที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน มีการเลือกตั้งผู้แทนครู ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเขตถึงระดับชาติ มีความคึกคักและมีอัตราการแข่งขันที่เข้มข้น ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ท่านกำลังแบกภาระที่หนักอึ้งในการทำหน้าที่แทนครู ความเป็นธรรม ความเสียสละ และดูแลทุกข์สุขของมวลครู คือสิ่งที่ครูคาดหวังที่จะเห็นจากผู้แทน ผู้เขียนได้สืบค้นบทบาทหน้าที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ซึ่งท่านสมโภชน์    ศรีชะนา  รอง ผอ.สพท.เชียงใหม่ เขต ๓ได้กรุณาสรุปไว้ เพื่อที่ท่านจะได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ตามที่พวกเราคาดหวังครับ ที่จริงท่านรู้และตระหนักในบทบาทของท่านสูงยิ่ง

        

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗

มาตรา ๒๓  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
    ๑. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล    รวมทั้งการกำหนดจำนวน  และอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ  นโยบาย   การบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่  ก.ค.ศ.กำหนด
    ๒.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  การบรรจุและแต่งตั้ง
    ๓. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
    ๔. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
 

ขอบคุณคุณครูบุษยมาศ หีบเพชร(ครูบันเทิง)

  ทีสอนการแต่งถาพ

    ๕.  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา  การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม  การจัดสวัสดิการ   และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
     ๖. กำกับ   ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
     ๗. จัดทำ  และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ
     ๘. จัดทำรายงานประจำปี  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอ  ก.ค.ศ.
     ๙. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
     ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่ ก.ค.ศมอบหมาย

  

     จากบทบาทหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ที่เริ่มตั้งแต่แต่งตั้ง โยกย้าย ให้ความดีความชอบ ปลอบขวัญกำลังใจ ส่งเสริมวินัยในมวลครู เราเชื่อมั่นในตัวท่านจึงได้มอบหมายฉันทานุมัติ เลือกท่านเข้าไป เพื่อรับใช้พวกเราอย่างเชื่อมั่น 4 ปีท่านต้องเป็นผู้แทนครูที่สร้างความดีประดับไว้ในวงการครู แล้วเราจะคอยปรบมือให้ท่านอย่างสง่างาม ครับท่าน เจ้านาย
 

               

 

หมายเลขบันทึก: 320318เขียนเมื่อ 14 ธันวาคม 2009 22:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (68)
 • เห็นชื่อเรื่องแล้ว อ.ก.ค.ศ. จะมาเป็นนายหรือรับใช้มวลครู ตรงใจตัวเองเผงเลยครับ..วันนี้ รู้สึกอย่างนี้จริงๆ
 • ขอบคุณความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอ.ก.ค.ศ.ครับ

สวัสดีค่ะ หนูไปเลือกตามหน้าที่ ค่ะ  คิดตรงกันเลย  แต่ไม่อยาก เอ่ย...

   เมอร์รี่คริสมาสต์น่ะค่ะ..

ตอนหาเสียงก็บอกว่าจะรับใช้ครับท่านผอ. ขอบพระคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

ตอนนี้ยังไม่กล้าออกความคิดเห็นในวงวิชาชีพ ของปู่ ของป้า

ขอมาทักทายอาจารย์ และลองฟังแง่งามของวิชาชีพอื่นบ้าง

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ  ท่านผอ.พรชัย

 •   เมื่อวานคุณแม่ก็เล่าว่าไปเลือกตั้ง  อ.ก.ค.ศ.และก.ค.ศ.
 • ถามแม่ว่าเขาเลือกไปทำไม  แม่ว่าเขาก็ทำไปตามระบบของทางราชการ
 • มีประโยชน์อะไรกับครูบ้าง? แม่ก็บอกว่า..ถ้าโดยส่วนตัว..ยังไม่รู้เลย..
 • เพราะไม่เคยเห็นบทบาทที่มีต่อเพื่อนครู 
 • แต่ตอนหาเสียงนี่..จะช่วยครูเยอะมาก...
 • ได้ไปแล้วก็งั้นๆๆ..เหมือนเดิม
 • อีก 4 ปี เขาจึงจะมาหาอีกที..แม่อายุราชการ 30 ปีแล้ว 
 • อ.ก.ค.ศ.ยังไม่ได้รับใช้เลย 
 • เขาจึงเข้ามาน่าจะเป็นประการแรกนะคะ  แฮะๆๆ
 • เอาไหว้เวลามีเทศกาลอะไร  เด็กๆจะดูเป็นแบบอย่างว่าครูมีวัฒนธรรมที่ดี 

 

ตอนเลือกก็หวังจะให้เป็นที่พึ่งล่ะค่ะ

แต่ได้ไปแล้วจะออกหัว ออกก้อย ก็ดูกันต่อไป

สวัสดีค่ะ ท่าน ผอ.

เป็นการเลือกตั้ง ที่ ไม่รู้จักกันเลย แย่แย่ค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • น้องสาวแวะมาให้กำลังใจพี่ชายเหมือนเดิมค่ะ
 • แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพครู บางครั้งก็เข้าใจ บางครั้งก็ไม่เข้าใจ เพราะคนละวิชาชีพ (แต่มาตรฐานเดียวกัน.....นะค่ะ)
 • มีความสุขมาก ๆ นะค่ะ

สวัสดีครับท่าน ผอ.พรชัย ....

ตอนหาเสียงก็จะเป็นคนรับใช้เรา...พอเป็นแล้วก็เป็นนายเรา (ฮาๆๆๆๆๆ)

สวัสดีค่ะ ผอ.Pพรชัย 

   ขอตอบนะคะ
     - ข้อ 1/ข้อ 2/ข้อ 3/ข้อ 4/ข้อ 6/ข้อ 7/ข้อ8  "นาย ผู้ดูแลมวลครู"

     - ข้อ 5 และ ข้อ 9 "รับใช้ ผู้ดูแลมวลครู"

     - สรุป ทุกข้อ = "ผู้ดูแลมวลครู"

ขอบคุณอาจารย์ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

ถึงตอนนี้ท่านจะเป็นนายหรือเป็นบ่าวเราต้องจับตาดูครับ 4 ปี เท่านั้นเอง

ขอบคุณครูบันเทิง บุษยมาศ

การเรียนรู้เกิดขึ้นจากแว๊บความคิด Brow แล้วพบภาพ ดับเบิลคลิก ได้เรื่องเลย คุณครู

ผมทำได้แล้ว แต่ภาพกระพริบต้องหาคำตอบต่อ

มีครูดีก็อย่างนี้แหละ การสอนที่ไม่ต้องสอน ขอบคุณน้องไอซด้วยที่ทำให้ผมฮึดสู้

ขอบคุณ ผอ.บวร

ติดตามดูต่อไปครับ เราเลือกคนดีเราจะต้องได้ผู้แทนที่ดีครับ

ขอบคุณ คุณnamsha

ความงามของแต่ละวิชาชีพล้วนมีคุณค่าครับ

สวัสดี ครับ อาจารย์พรชัย

วันนี้ ..มีโอกาสดี ได้เข้ามากราบสวัสดี อาจารย์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีมาถึง

กระผม ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ขอได้โปรดดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัว ประสบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี 2553 ที่จะมาถึงอีกในไม่ช้านี้ด้วย นะครับ

 

ด้วยความเคารพ

แสงแห่งความดี

 

ขอบคุณกานต์

สายเลือดครูขนานแท้เลยครับ คุณแม่ท่านคงทำงานอย่างมีความสุขนะครับ ตั้ง 30 ปี

ผมก็ 29 ปีครับ สนุกกับการทำงานครับ

ขอบคุณครู ป.1

ทำไงได้ครับเราให้เขาทำหน้าที่แทนเรา เลือกคนดีที่สุดแล้ว

ขอบคุณครูอ้อย

กรุงเทพเมืองใหญ่คงหาเสียงได้ไม่ทั่วถึง สบายดีนะครับ ได้ไปอังกฤษกลับมามีพลังทำงานเพิ่มขึ้น

 • สวัสดีค่ะ ท่านผอ.พรชัยP
 • เขาบอกว่า "ดูผู้นำให้ดูที่ความเสียสละ" และ "ผู้นำคือผู้รับใช้"
 • ขอบพระคุณข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผอ. พรชัย ...

เห็นด้วยกับครูพี่ธรรมทิพย์ค่ะ ผู้นำคือผู้เสียสละ และรับผิดชอบ

เพิ่งกลับจากงานอาสา ชุมชนใดมีผู้นำเข้มแข็ง จะก้าวไกลต่อยอด ยั่งยืนค่ะ

เป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน you will never walk alone แน่นอนค่ะ

ขอบคุณน้องสาวคนเก่ง บุษรา

ทุกวิชาชีพล้วนมีจิริยธรรมจรรยาวิชาชีพคับ

ขอบคุณรองคมกริช

เขาเป็นนายเราทุกขณะจิตครับ

ขอบคุณ คุณนิตยา เรืองแป้น

โดยสรุปเขาต้องมาดูแลครูครับ

สวัสดีค่ะ

 • มาทักทายค่ะ
 • ไปทำหน้าที่เลือกหรือไม่เลือกมาแล้วค่ะ

ขอบคุณ ท่านแสงแห่งความดี

ซูฮกงานวิจัยท่านครับ ผมมีที่พึ่งให้ครูแล้วครับ

ขอบคุณ คุณ nuch

ขอให้ท่านรุ่งเรือง ร่ำรวย และรุ่งโรจน์ ครับ

ขอบคุณ คุณครูธรรมทิพย์

ดูผู้นำที่ความเสียสละจริงครับ

ขอบคุณคุณครูคิม

กลัวเขาจะเป็นนายสิท่า ก็ไม่ยอมใครในโลกนี้ พี่สาวเรา

สวัสดีค่ะ 

 • เบื่อการเลือกตั้งจังเลยค่ะท่านผ.อ.
 • แต่ก็ไปทำหน้าที่มาแล้ว

ขอบคุณ คุณครู อรวรรณ มหาบัณฑิต

อย่าเพิ่งเบื่อเลยครับ คนที่เป็นผู้นำทางวิญญาณครู ต้องเป็นแบบอย่างครับ

อย่างน้อยก็มีเด็ก จับตาดูอยู่ครับ

 • อ.ก.ค.ศ. ก็เป็นคน
 • คน มีทั้งดีทั้งเลว
 • ฉะนั้นเมื่อคุณครูที่เลือกคนเหล่านี้มาแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม คงต้อง  "ทำใจ "หละครับอาจจะมีทั้งคนดีและคนเลวเป็นธรรมดา
 • ท่านอาจจะมาเป็นทั้งนายหรือคอยรับใช้มวลครูก็ได้แล้วแต่จังหวะและโอกาส
 • จริงมั้ยครับท่านผอ.(ครู ท. ชอบพูดตรงๆนะครับต้องขออภัยด้วย)

                                     

 เอาภาพศิลปะ มาฝากอ้ายเด้อ ดูดีดี มีรางวัลคะ มีความสุขในวันคริสต์มาสและปีใหม่นะคะ 

อย่างน้อยทุกท่านก็เป็นผู้ที่เราได้เลือกมา หากจะมีอะไรเกิดก็ต้องทำใจก่อน และจดจำเอาไว้เป็นบทเรียน  ให้เรียนรู้ (สภาพจริงค่ะ)..

ขอบคุณ คุณครู ท ณ เมืองกาฬ

อย่าท้อครับ เรามีความหวังกับสายเลือดใหม่ ถึงเวลานี้เขาต้องมองภาพรวมมากขึ้นครับ

ขอบคุณ คุณสุ

เปลวไฟในเทียนโรแมนติกครับ

สวัสดีค่ะ

ขอให้ท่านมีคุณธรรมนำบริหาร...ลูกน้องก็จะอยู่เย็นเป็นสุข

แต่บางคนโชคร้ายที่เจอผู้บริหารไม่ชอบ(ขี้หน้า) เอาความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินการทำงาน...คงไม่มีแล้วนะคะ

 

 

ไปมาแล้วเหมือนกันครับ หาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่เจอเลยจำเป็นต้องเขียนหมายเลขที่เราไม่รู้จักเลยสักคน

มาชม

มาสวัสดีปีใหม่ครับ คุณพรชัย

มีความสุขสมหวังดังตั้งใจนะครับผม...

ขอบคุณคุณแดง

ผ้าลายขิดสวยครับ สีทองงดงามมาก ครูใจดีมีศิลปะเข้าใจเลือกครับ

ขอบคุณ คุณพนมไพร

ชื่อเหมือนอำเภอหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด เลือกเถอะจะได้คนที่เราเลือกครับ

ขอบคุณ ดร ยูมิ

ขอให้มีความสุขปีใหม่เช่นกันครับ

ขอบคุณ คุณเบดูอิน

สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอให้ร่ำรวย รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ราบรื่น

สวัสดี ครับ อาจารย์พรชัย

ผมขออนุญาตตอบ ข้อสงสัยของอาจารย์ วันนี้ช่วงกล่างวัน นะครับ

 

ต้องขอโทษอาจารย์ด้วย นะครับ

พอดีวันนี้ พี่ที่ทำงาน พาไปเลี้ยงข้าวกลางวัน เนื่องจากได้รับเงินตกเบิก C9

....

ให้อาจารย์มองง่าย ๆ อย่างนี้ ครับ

ตัวแปรต้น ก็คือ ตัวแปรที่เป็นอิสระ หรือตัวแปรที่เป็นสาเหตุนั่นเอง  เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม  ตัวอย่างอย่างง่าย  เช่น เวลาเราเป็นหวัด เราต้องหาสาเหตุครับว่า เกิดจากอะไรบ้าง เช่น นอนไม่เพียงพอ ติดเชื้อ หรือสุขภาพไม่แข็งแรง อย่างนี้แหละครับคือ ตัวแปรต้น

 

ดังนั้น ตัวแปรตาม ก็คือ ผลลัพธ์นั่นเอง ตัวแปรตามเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรต้น  เป็นผลของสาเหตุ ในที่นี้ คือการเป็นหวัด

หากพิจารณาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการศึกษา จะพบว่า  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรื จะเป็นผลลัพธ์

ผลลัพธ์นี้ได้มาจากอะไร----->ตัวครู ตัวนักเรียน ชุดการสอนฯ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์นั่นคือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เพราะฉะนั้น ตัวครู(ข้อมูลที่กำหนดขึ้น....มี...)  ตัวนักเรียน(ข้อมูลที่กำหนดขึ้น....มี...) ชุดการสอน(ประกอบด้วย...) จึงเป็นตัวแปรต้น ครับ เพราะนั่นคือเหตุที่เป็นตัวแปรอิสระ ทำให้เกิดผล คือทักษธกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

ไม่ทราบอาจารย์...พอเข้าใจมั้ย ครับ(ลองอ่านดูอีกสักครั้ง นะครับ)

 

 

ผมมาเยี่ยมท่านขอรับ มีความสุขปีใหม่นะขอรับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย

 ในวาระดิถีวันปีใหม่ เทศกาลแห่งความสุข ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านผอ.และครอบครัว ประสบความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์ คิดสิ่งใดให้สมหวังดั่งใจปรารถนานะคะ

 นักกีฬาไม่เคยเลือกสนามแข่งขัน เราก็ควรพร้อมรับทุกสนามซึ่งเป็นบททดสอบชีวิตค่ะ ...  สำหรับผู้มีหัวใจนักกีฬาที่แท้ ย่อมรู้ว่า You will never walk alone  ชี่นชมเป็นกำลังใจค่ะ

ขอบคุณแสงแห่งความดี

ขอแสดงความยินดีกับ ซี 9 ครับ คงเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ครับ ความเชี่ยวชาญไม่ใช่โชคช่วยแน่นอน

ขอบคุณ คุณ k-kukait

ขอบคุณที่มอบหัวใจสีทอง คงเป็นการมอบโชคดีให้ครับ

ขอบคุณ poo

ขอให้ท่านร่ำรวย รุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ราบรื่น ตลอดปีใหม่เช่นกัน

จิงอย่างท่านว่าครับ

นักกีฬาไม่เคยเลือกสนามแข่งขัน

สวัสดีค่ะ สบายดีมั้ยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ปีใหม่นี้มีโครงการจะไปเที่ยวไหนรึปล่าวค่ะ เมอร์รี่คริสมาสต์ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์ฤทธิชัย

ขอให้ท่านมีความสุขปีใหม่ จงก้าวหน้า กล้านำวิชาการ อาจหาญจริยธรรม เลิศล้ำอนามัย

ขอบคุณครูบันเทิง

ขอบคุณในความเป็นครูที่มีกัลยาณมิตร สอนผู้บริหารที่เรียนช้าจนสำเร็จ ประเมินผลการสอนได้ดีเยี่ยม

มีความสุขคลอดปีใหม่ ขอให้ก้าวหน้า พาน้องไอซ์ มีสุขถ้วนทั่วครอบครัว ได้สองขั้นบ่อยๆ

แวะมาเยี่ยมอาจารย์ครับ

ผมว่าผมคิดแบบเดียวกันกับอาจารย์ครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้

และก็เห็นด้วยกับความเห็นของคุณแสงแห่งความดีครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงค่ะ
 • มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ให้มีแต่ความสุขตลอดปี และตลอดไปนะค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ อ.พรชัย

วันนี้ได้รับของขวัญอันล้ำค่า  ที่ส่งเป็นพัสดุมาให้  น้องที่ห้องธุรการนำมาให้  บอกมีพัสดุมา   นึกไว้แล้วว่าต้องเป็นของที่อาจารย์ตั้งใจส่งมอบมาให้  และเป็นของขวัญชิ้นแรกก่อนเทศกาลปีใหม่จะมาถึง...มีคุณค่ามากค่ะ   และถูกใจมากๆค่ะ  ไม่ได้ตอบเพื่อเยินยอหรือเพื่อเอาใจ แต่ตอบจากใจจริงค่ะ

เคยเห็นแม่ค้านำมาขายบอกว่ามีมากที่อิสาน  นั่งพิจารณาถึงความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่คิดนำเชือกมัดของมาทำของใช้  แล้วมีการ Create  สีสรรและลวดลายของเชือกนั้นๆ  รูปแบบที่ออกมาจึงมีความสวยงามและน่ารัก

ของทุกอย่างถูกทำขึ้นด้วยความรักและความชอบ  อย่างปราณีตบรรจง  และตั้งใจ  ที่สำคัญ  คนให้ตั้งใจมอบให้

อาจารย์บอกว่าเอาไว้ใส่เศษเงิน...อาจารย์คะ  ถ้าเศษเงินหนูเต็มกระเป๋าใบนี้  หนูเป็นคนรวยเลยค่ะ  ที่มีเศษเงินมากมายขนาดนี้

กราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

                     

ขอบคุณน้ำใจของพี่น้อง Gotoknow ที่รวยน้ำใจเสมอ  และเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเสมอมา

ขอบคุณหนานเกียรติ

ความคิดเห็นทุกท่านล้วนมีค่าครับ ได้ข้อคิด ได้แนวทาง

ขอบคุณสาวน้อยบุษรา

ขอบคุณที่มาเยี่ยมยามกันไม่ได้ขาดเหมือนญาติพี่น้อง

ขอบคุณ คุณน้ำชา

ถูกใจไหมครับ ต้องขอบคุณเด็กนักเรียนครับ เขาสร้างสรรค์งาน คุณครูสุจิตรา สาสิงห์ ผู้สอนครับ

โครงงานผ่านเกณฑ์เหรียญทองครับ

สวัสดีค่ะท่านผอ.พรชัย

แวะมาเยี่ยมและทักทายก่อนถึงวันปีใหม่ค่ะ

มีคนมาอวยพรท่านเยอะแยะ น้องกานต์

เลยมาขอพรจากท่านค่ะ

สวัสดีตอนดึกค่ะ วันศุกร์ แห่งชาติก็ต้องดึกกันหน่อยค่า แหม! แต่งรูปเสียสวยเลยน่ะค่ะ เอ้า คุณครูให้ 4  ดาว ครึ่ง ค่ะ  ..อีกครึ่ง ..อยู่ที่บล๊อกครูค่ะ..555. ตามมาหา อีกครึ่งนึงน่ะค่ะ..เชิญค่ะ

ด่วนจ้า เพิ่งทำเสร็จ ร้อนๆ ไม่รู้ว่าถูกใจอ่ะปล่าวค่ะ.. ระวังมือพองน่ะค่ะ..

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายกับวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ
 • ขอให้มีความสุขกับทุก ๆ วันนะค่ะ

  สวัสดี  ท่านอ้าย

           เป็นจะได   ไปอุบล  คือจะม่วนซื่นเนาะค่ะ

           วันที่  14  ที่ผ่านมา  หน้าดำหน้าแดงบ้างไหม

            (แมนความน้องเว้าบ่)  สายผู้บริหาร  (ป้าดโธ่  รูปหล่อซะ) 

สวัสดีควันหยุดค่ะ อ.พรชับ

หนูเพิ่งสังเกตว่ารูปภาพของอาจารย์เปลี่ยนไป

Wow! เยี่ยมมากค่ะ หนูขอให้ 5ดาวนะคะ (ให้มากกว่า "ครูบันเทิง")

อยากรู้เรียนรู้บ้างค่ะอาจารย์ โดยเฉพาะ 3 ภาพนี้ ใช้โปรแกรมอะไรคะ

      

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท